Akademisk Arkitektforening

energi

Arkitekter: Stor tilfredshed med, at bygninger er med i ny energikommissionArkitektforeningen ser med stor tilfredshed, at Regeringen har besluttet, at bygninger bliver et fokusområde i den ny energikommision, der blev præsenteret af Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt på et pressemøde i dag kl. 10. 

Tværfaglig respons på Klimarådets rapportKlimarådet har udarbejdet sin første rapport Omstilling med Omtanke - status og udfordringer for dansk klimapolitik. I den forbindelse har Arkitektforeningen og flere af partnerne bag Renovering på Dagsordenen udarbejdet fælles en udmelding

Arkitektforeningen og boligjob-ordningen

Gør Boligjobordningen grønRegeringens nye strategi for energirenovering mangler vision for bedre, grønnere Boligjobordning.

I begyndelsen af maj kom endelig regeringens strategi for energirenovering af bygningsmassen. Strategien består af 21 initiativer, som forventes at kunne reducere energiforbruget i bygninger med 35 pct., hvilket er bydende nødvendigt, hvis Danmark nogensinde skal nå vores egne klimamål.

Stadig behov for fokus på renoveringGI og Bygherreforeningen har besluttet at videreføre initiativet ’Renovering på Dagsordenen’ i 2014, fordi der stadig er stort behov for at holde fokus på bygningsrenovering. Politiske rammevilkår og renoveringskompetencer er fx fortsat en udfordring. Derfor fortsætter initiativet, som siden 2011 har opnået solide resultater.


GI og Bygherreforeningen gik i 2011 sammen om at sætte renovering på dagsordenen med et fælles initiativ under netop dette navn.

Projekt i Ballerup vinder Nordic builtLondon-arkitekten Adam Khan vinder med et projekt til bæredygtig renovering af Ballerup Ejendomsselskabs boligafdeling, Ellebo, Nordic Built Challenge – en international designkonkurrence for bæredygtig renovering af fem bygninger i de fem nordiske lande.

Højere krav til renoveringssagerUden en skarp profil og præcise bud på løsninger kommer man ikke i betragtning som arkitekt, for bygherrerne er blevet mere krævende, når det fx gælder energirenovering i det almennyttige byggeri.

Ny klimaplan vil fremme cyklismeD. 14. august fremlagde Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) regeringens forslag til en klimaplan. Klimaplanen skal sikre at Danmark når i mål med ambitionerne om at reducere udslippet af drivhusgasser med 40 procent i 2020.


Af Martin Yhlén

Vigtigt skridt på vej til grøn omstillingKlima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har nu modtaget et afgørende bidrag til regeringens kommende energirenoveringsstrategi, hvor Arkitektforeningen har spillet en vigtig rolle.


Bidraget består af et initiativkatalog som Netværk for energirenovering har udarbejdet. Netværket kommer med en stribe anbefalinger til, hvordan energirenovering af den danske bygningsmasse bliver bedst og mest effektiv.

Tæthedsdogme, palisander og RockwoolReportage: Hvad skal vi egentlig med efterkrigstidens almene murede byggeri, og hvordan griber vi (energi)renovering bedst an?


Med palisander sofaarrangement og en kavalkade af stemningsbilleder fra det almene byggeris ungdom blev Arkitektforeningens salon om efterkrigstidens murede byggeri d. 14. maj skudt i gang.

Tykke lag isolering

Udgiv indhold