Akademisk Arkitektforening

energirenovering

Det mener Arkitektforeningen om energirenoveringsstrategienDen nye energirenoveringsstrategi rummer flere gode tiltag, som vil bidrage til at nedsætte energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. Dog glimrer en forbedret BoligJobordning ved sit fravær.

Politikere, tænk langsigtetDer er gang i anlægsarbejder og byggeri i Aarhus. Kranerne knejser, og der bygges nyt på blandt andet Aarhus Ø, ved Ceres, i Gellerup og i forbindelse med den nye letbane og i Lisbjerg.

Debatindlæg af Bente Melgaard leder af Arkitektforeningen Østjylland, arkitekt MAA og byplanlægger, bragt i Aarhus Stiftstidende d. 18.11.13

Morgenklog - Helhedsorienteret renovering

Et halvt hundrede mennesker havde valgt at trodse regnen, da Arkitektforeningens formand Natalie Mossin og Christian Lerche, direktør i Danske Ark, kunne byde velkommen til Morgenklog om helhedsorienteret renovering. For at blive klogere på, hvad vi forstår ved helhedsorienteret renovering, hvorfor den er nødvendig og hvordan arkitekterne griber området an, havde vi inviteret fire oplægsholdere til at komme med deres bud og vinkel på dagens tema.

Danmarks bedste Renovering ligger på NørrebroStore energibesparelser uden at det er gået ud over bygningens kulturhistorie og arkitektur. Sådan lød motivationen for at nominere den historiske københavnerejendom, Ryesgade 30 A – C, som torsdag d. 5. september løb med RENOVER prisen 2013.

Vigtigt skridt på vej til grøn omstillingKlima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har nu modtaget et afgørende bidrag til regeringens kommende energirenoveringsstrategi, hvor Arkitektforeningen har spillet en vigtig rolle.


Bidraget består af et initiativkatalog som Netværk for energirenovering har udarbejdet. Netværket kommer med en stribe anbefalinger til, hvordan energirenovering af den danske bygningsmasse bliver bedst og mest effektiv.

Fra slot til boligkarréBehovet for viden om renovering og energirenovering er stort lige nu. Fremrykninger i millardklassen til renovering af den almene boligmasse kalder på arkitekters greb, så de kommende års renoveringsprojekter kan realiseres i den højeste kvalitet - for arkitekturen og beboernes skyld. Derfor tilbyder Arkitektforeningen for tredje gang det succesfulde kursus Renovering – værdi, strategi og virkemidler.

Energirenoveringer giver bedre boliger


Inspiration til flere energirenoveringer. Det er temaet i to nye digitale publikationer, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nu udgiver. Begge udgivelser har fokus på bokvalitet og arkitektonisk værdi og henvender sig til rådgivere samt ejere og beboere i etageejendomme, der står foran en energioptimering.

De bedste renoveringer og transformationer - en top 5

Fremtidens job ligger indenfor renovering og transformation. Men hvor skal man lede efter inspiration til de gode projekter? Vi har bedt underviser på Arkitektforeningens kursus i renovering Thomas Waras Brogren fra Erik Møller Arkitekter give sit bud på de 5 bedste renoveringer og transformationer.

Af Marie Leth Rasmussen


Arkitektforeningens undersøgelse: Fremtiden handler om energirenovering


En undersøgelse foretaget blandt Arkitektforeningens medlemmer viser enighed om, at fremtidens opgaver vil handle om energirenovering. Undersøgelsen viser også, at respondenterne ønsker mere efteruddannelse på energirenoveringsområdet.

Af Martin Yhlen

Statens Byggeforsknings- institut (SBi) beskæres


Som en del af finansloven 2012, er det blevet besluttet at skære SBIs bevilling med 5,5 mio kr. Det er paradoksalt, mener Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen:

Udgiv indhold