Akademisk Arkitektforening

erhverv

Lær af middelalderbyenPh.d.-afhandling retter kritik af standardbyggeriet i Danmark. Der er behov for fleksibelt byggeri, der svarer til nye livs- og arbejdsformer.  Her kan vi lære af den historiske by - og af ny international arkitektur, hvor bolig og erhverv integreres. Arkitekt MAA Lene Wiell Nordbergs forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Hybride boformer”- på Kunstakademiets Arkitektskole den 16. januar.

De absurde udbudsregler"De fleste offentlige udbud er nemlig så specifikke i deres krav, at arkitekterne ikke får plads til at bruge deres faglighed til at skabe de bedst mulige løsninger", skriver direktørerne fra hhv. Arkitektforeningen og DANSKE ARK, Jane Sandberg og Christian Lerche i åbent brev til Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S).


Kære Henrik Sass Larsen, Tillykke med din ministerpost.

Arkitektforeningen i dialog med nye ministreI Arkitektforeningen holder vi øje med, at regeringen gør de gode intentioner om kreativ vækst og grøn omstilling til konkret virkelighed. Der er nemlig brug for politisk handling inden for de kreative erhverv, hvis ikke væksttoget skal køre igennem Danmark uden stop.


Den grønne omstilling

Markedsmodnings - fonden klar til ansøgninger fra små og mellemstore virksomhederDer er behov for, at flere produkter og serviceydelser kommer hurtigere på markedet til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark. Derfor åbner Markedsmodningsfonden nu op med en målrettet markedsmodningsindsats til danske virksomheder.


Markedsmodningsfonden, som afløser Fornyelsesfonden, har 135 mill. kr.

Strateg med arkitektbaggrundArkitekt MAA og ph.d. Irene Lønne har siden marts 2011 været ansat hos Innovationsbureauet Hatch & Bloom. Bureauet har 12 medarbejdere og arbejder med branding, kommunikation, servicedesign, strategi og innovation. Irene Lønne tog afgang fra Arkitektskolen Aarhus i 1990 og har en massiv erhvervserfaring bag sig – også som bygningsarkitekt.


Af Helle Lorenzen, journalist (DJ)

Væksteam: Arkitektur har særligt vækstpotentiale

Vækstteamet for kreative erhverv ∙ design har nu afleveret deres anbefalinger til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen. Vækstteamet er det andet vækstteam, der afleverer anbefalinger til regeringen.

Regeringen nedsatte i foråret 2012 vækstteamet for kreative erhverv ∙ design. Vækstteamet fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan væksten og beskæftigelsen i de kreative erhverv kan styrkes. Vækstteamet har i sit arbejde inddraget en lang række af interessenter fra den kreative branche - ikke mindst arkitektbranchen:

125 mio. til innovative sygehusløsninger


Fornyelsesfonden investerer nu sammen med regionerne 125 mio. kr. i nye innovative sygehusløsninger.

Midlerne skal bidrage til at realisere vækstpotentialet i de kommende års sygehusinvesteringer, lyder det i en pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet den 9. december.

EXPO 2012: Dansk horisontArkitektvirksomheden COBE skal designe den danske pavillon til EXPO 2012 i Sydkorea.


Tegnestuen COBE har vundet designkonkurrencen om konceptet for den danske pavillon. Med titlen ”Denmark // Horizon” har COBE skabt  et 360º filmrum, hvor de besøgende opnår en illusion af at stå på vandet omgivet af det danske hav og kyst. Her spejder de besøgende ud over den danske horisont og oplever danskernes glæde og tekniske formåen ved vandet.

Ny forskning og viden: Boligen i funktionsblandede bebyggelser

Interview med arkitekt MAA Lene Wiell Nordberg der ligenu er halvvejs i hendes ph.d.-projekt Boligen Plus, der handler om funktionsblandede bebyggelser.

Hvad går din forskning ud på?
Forskningsprojektets handler om boligen i funktionsblandede bebyggelser med særligt blik på steder, hvor der opstår synergi mellem funktionerne. Hvordan kan man tilføre en bolig, eller et område merværdi med funktionelle koblinger?

Udgiv indhold