Akademisk Arkitektforening

handel

Prisoverrækkelse: Bæredygtig shopping i bykernerneI fremtiden kan vi forhåbentlig glemme alt om uddøende småbyer, nedsættende snak om rådne bananer og lav produktivitet i yderområderne. I dag er livet i alt for mange danske byer på retur. Men udviklingen kan vendes, viser 18 utraditionelle film fra arkitekter og købmænd. Tilsammen giver filmene svar på, hvordan man bedst skaber rammerne for bæredygtig vækst, en stærk detailhandel og en attraktiv bykerne.

Pris på nærhedArkitektforeningen og Samvirkende Danske Købmænd har rejst rundt i landet og præsenteret arkitekter og detailhandlere for prisopgaven Bæredygtig shopping i bykernerne. Tendensen er klar, for mens butikker landet over må dreje nøglen om, efterspørger danskerne nærhed og lokalt byliv.


Spørgsmålet er derfor, hvordan arkitekter og købmænd sammen kan komme med nogle bud på udfordringerne for de danske bymidter.

Lær af middelalderbyenPh.d.-afhandling retter kritik af standardbyggeriet i Danmark. Der er behov for fleksibelt byggeri, der svarer til nye livs- og arbejdsformer.  Her kan vi lære af den historiske by - og af ny international arkitektur, hvor bolig og erhverv integreres. Arkitekt MAA Lene Wiell Nordbergs forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Hybride boformer”- på Kunstakademiets Arkitektskole den 16. januar.

Fremtiden tilhører steder med karakter


Ny prisopgave skal give bud på bæredygtig detailhandelHvordan skaber man bæredygtig shopping i bykernerne? Det skal arkitekter og detailhandlere i fællesskab svare på. Dette utraditionelle samarbejde, der blev skudt i gang på årets MAA-konference, er første gang Arkitektforeningens nye format for prisopgaver tages i brug.

Det handler jo ikke kun om pengeJohn Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd, fortæller om bæredygtig vækst, hypermarkeder og hvad danske købmand ønsker sig af arkitekterne.


De Samvirkende Købmænd lancerer i samarbejde med Arkitektforeningen prisopgave om shoppingmuligheder i Danmarks bykerner. Prisopgaven udskrives på MAA-konferencen i København fredag d. 1. november.

Hvad betyder vækst for De Samvirkende Købmænd?

Udgiv indhold