Akademisk Arkitektforening

høring

Samtalen, der forstummede


"Den institutionaliserede og højt besungne samtalekultur er ved at forstumme og blive erstattet af en ideologisk kultur, hvor en siddende mindretalsregering træffer beslutninger ud fra forgodtbefindende."

Debatindlæg bragt i Weekendavisen 1. april 2016 af Natalie Mossin og Peter Thorsen, hhv. formand og næstformand for Arkitektforeningen

2020 energiklasse lige på trapperneØkonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen lover en frivillig 2020 kategori for bygninger senest foråret 2011


Med en frivillig 2020 klasse kan Danmark bliver et af de første lande i Europa til at konkretisere energikravene til fremtidens bygninger.

I forbindelse med høringen af BR10 i maj 2010 påpegede Arkitektforeningen og en række andre af byggeriets organisationer, at det er et problem, at det nye bygningsreglement BR10 ikke indeholder en

AA: uambitiøs ordning om statstilskud til enegirenovering

Rikke Krogh, formand for AAs bestyrelse
Annette Blegvad, vicedirektør i AA

Følgende er et høringssvar til erhvervs- og byggestyrelsen om lov om statstilskud til renoverings- og byggearbejder samt energibe¬sparende materialer i helårsbeboelse:
Akademisk Arkitektforening har den 19.

Udgiv indhold