Akademisk Arkitektforening

høringssvar

Arkitektforeningen tilfreds med naturbeskyttelsesloven

Efter hård kritik blev de værste elementer udeladt af lovforslag til ændring af naturbeskyttelsesloven. Arkitektforeningen har afgivet høringssvar og er overordnet tilfreds.

Læs høringssvaret i sin fulde version her. 

Arkitektforeningens bemærkninger til høring om modernisering af planloven

I sommeren indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en aftale om ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Aftalen blev i efteråret udmøntet i et udkast til lovforslag, som Arkitektforeningen har været høringspart på.

Høringer om den almene boligsektorI årets første uge har Arkitektforeningen afgivet to høringssvar. Et om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og et om nedrivning af hele almene boligafdelinger

Kreative virksomheder og intelligent offentligt indkøb på regeringens dagsordenArkitektforeningen var med, da Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg d. 14. marts afholdt høring om regeringens vækstplan for de kreative erhverv og design.


Her præsenterede erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen en række af de initiativer, som regeringen vil igangsætte i år. Flere af dem sigter på at styrke små og mellemstore kreative virksomheder og er således særligt relevante for arkitekterhvervet.

Svar fra Martin Lidegaard om solceller


Væksteam: Arkitektur har særligt vækstpotentiale

Vækstteamet for kreative erhverv ∙ design har nu afleveret deres anbefalinger til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen. Vækstteamet er det andet vækstteam, der afleverer anbefalinger til regeringen.

Regeringen nedsatte i foråret 2012 vækstteamet for kreative erhverv ∙ design. Vækstteamet fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan væksten og beskæftigelsen i de kreative erhverv kan styrkes. Vækstteamet har i sit arbejde inddraget en lang række af interessenter fra den kreative branche - ikke mindst arkitektbranchen:

Høringssvar til energisparepakken


Kort før påske indsendte Arkitektforeningen sine bemærkninger til lovforslaget med den meget lidt mundrette titel - Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om byfornyelse og udvikling af byer – også kaldet energisparepakken.

Nye høringssvar fra ArkitektforeningenArkitektforeningen afgiver høringssvar i en lang række spørgsmål, der vedkommer det byggede miljø, arkitekturen, bæredygtighed mm. Senest er der formuleret nye høringssvar om nye bygningsklasse 2020 og BR10 - begge i samarbejde med MAAere.

Høring om bygningsklasse 2020

Høringssvar om 2020-klassenArkitektforeningen opretter et fagligt netværk, som skal formulere et høringssvar om den nye 2020-klasse til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Vil du være med? 


Erhvervs- og Byggestyrelsens høringsproces om den nye 2020-klasse er skudt i gang. I den forbindelse har Arkitektforeningen oprettet et fagligt netværk med det formål at formulere et høringssvar, som tager højde for arkitektstandens bemærkninger til forslaget om den nye energi 2020-klasse.

Udgiv indhold