Akademisk Arkitektforening

kandidat

Ny struktur skal løse ledighedsknuden


Flere og mere specialiserede kandidatprogrammer samt karrieresamtaler er nogle af de redskaber, KADK vil bruge for at nedbringe ledigheden blandt dimittender. God ide med karrieresamtaler, lyder det fra de studerende selv.
 

Udgiv indhold