Akademisk Arkitektforening

Københavns Kommune

Bliver København en by for de rige?


Efter et tiår med bred anerkendelse af Københavns arbejde for at udvikle en by for de mange, er flere begyndt at ytre bekymring for nye tendenser. Byen er ved at blive for dyr at bo i, og der savnes politiske tiltag, der kan sikre boliger til flere indkomstgrupper. Dagbladet Information tog i en artikel den 13. juli problemstillingen op med Arkitektforeningens direktør, Jesper Pagh, som hovedkilde.

Kronik: Planløs boligfanatisme plager KøbenhavnMens ferien endnu prægede de fleste arbejdspladser, bragte Politiken en stærk kronik i Politiken af arkitekt MAA og ph.d.-studerende Kasper Lægring, som udtrykker stor bekymring for nyere tendenser i planlægningen af København. Byen, der har høstet stor international anerkendelse for sin indsats for den blandede, levende by, er ved at blive monofunktionel, mener Kasper Læring. Læs kronikken her.  

København inviterer MAA'er til at stille forslag til bygningspræmiering


Københavns Kommune beder som noget ganske nyt arkitekter MAA´er om at indstille projekter til den årlige bygningspræmiering, hvor nye eksempler på arkitektur og byrum af særlig høj kvalitet i København får anerkendelse.

SIDSTE FRIST: onsdag d. 8. 6. kl. 12.00

Foto: Cykelslangen blev i 2015 blev præmieret i kategorien: bymiljø og anlæg. Fotograf: Rasmus Hjortshøj 

Fra Kenya til Stadsarkitektens kontorEr essensen af arkitektfaget den samme på tværs af generationer og tid? Arkitektforeningen har talt med en række MAA-seniorer om deres liv som arkitekter: Hvordan formede arbejdslivet sig? Og hvordan skal nye generationer af fagfæller holde fanen højt? Andet interview i rækken er med Otto Käszner, arkitekt MAA, årgang 1938 med afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1966.


Af Lena McNair

Magasinet KBH vil tilbage på hylderneMagasinet KBH, der sidste år måtte opgive den trykte version pga. manglende støtte fra Københavns Kommune, sender nu appel til kommunalpolitikerne på Rådhuset for at få bragt bladet til live igen.


I et åbent brev til kommunen beder Magasinet KBH om at få en ny støtteordning i hus, så bladet igen kan komme byens borgere til gode.

Go for bro over Christianshavns KanalNaturklagenævnet godkender nu en ny bro over Christianshavns Kanal. Det betyder, at københavnerne i 2013 kan cykle og gå tværs over havnen fra Nyhavn til Holmen via Christianshavn som alternativ til den stærkt trafikerede Knippelsbro.


Med Naturklagenævnets godkendelse af broernes placering og udformning kan Københavns kommune nu arbejde videre med broforbindelsen over Christianshavns Kanal.

Meget mere København med stadsarkitekt Tina SaabyDen 1. september tiltræder arkitekt MAA Tina Saaby som stadsarkitekt i København. Hun vil have mere mangfoldighed, stærkt identitet og endnu mere liv i byrummet, og arkitekturen skal bane vejen for bæredygtig adfærd.

Verdens største cykelkonference i KøbenhavnKøbenhavn danner i disse dage rammerne om verdens største cykelkonference, hvor 1000 cykeleksperter fra hele verden samles til Velo-City Global 2010 den 22.-25. juni. 

EU’s miljøkommissær Connie Hedegaard, teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard og New Yorks transportkommissær Janette Sadik-Khan er blandt de mange internationale deltagere og foredragsholdere på konferencen.

Fortæt, men ikke for tæt

Københavns Kommunes stadsarkitekt Jan Christiansen har længe ment, at bæredygtighed skal tænkes ind i arkitekturen, og et tættere København er et skridt på vejen til en bæredygtig hovedstad.

På Open Forum, en af de mange arkitektoniske begivenheder, der sker på Kunstakademiets Arkitektskole i forbindelse med COP15, var en af oplægsholderne Jan Christiansen, stadsarkitekt i København.

Q&A: Bondam og Christiansen

Debatten har kørt frem og tilbage om Københavns Kommunes nye arkitekturpolitik, som blev præsenteret for to uger siden, men som først endeligt bliver behandlet af Borgerepræsentationen den 26. november. Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam og stadsarkitekt Jan Christiansen forklarer deres vision.

Udgiv indhold