Akademisk Arkitektforening

kommunal planlægning

Debatbog om unge og byplanlægningD. 26. september 2014 udkommer
 ’Med hverdagslivet som designpraksis – en bog om unge og byplanlægning’, som er den første danske debatbog om unge og byplanlægning.

Udgiv indhold