Akademisk Arkitektforening

kompetenceudvikling

Gratis kurser for studerende og nyuddannedeArkitekternes Efteruddannelse er også for dig, der er studerende eller nyuddannet. Hvad end du står overfor at skulle søge dit første job eller deltage i din første konkurrence, har vi gratis kurser, der lærer dig at undgå fejl og faldgruber og klæder dig på til livet uden for skolen.

CV kursus
Få viden om, hvordan du opbygger dit CV, så det målrettes behovet i arkitektfaget.

Det er ikke nok at tilegne sig viden i praksisHvad er vigtigt, når du vælger efteruddannelse? Det spørgsmål stillede Arkitektforeningen for nyligt medlemmerne i en undersøgelse. Arkitekt MAA Rikke Steinicke deltog og var heldig at vinde et gratis todages kursus. Her fortæller hun om sin brug af efteruddannelse.

Fra krisetid til kreativ forretningsudvikling

Længe leve værktøjskassen og netværketPå kurset Ledelse i kreative videnvirksomheder (LKVV) fik arkitekt MAA Uffe Bay-Smidt både et nyt stort netværk af ledere og en værktøjskasse af ledelsesredskaber med hjem til brug på jobbet som afdelingsleder. I dag, et par år senere, har han stadig gavn og glæde af begge dele som ny partner i KANT Arkitekter.

Det handler om at stille de gode spørgsmålProcesledelse har gennem de senere år fyldt en del på den professionelle agenda. Fokus er nu rettet mod, at det er en selvstændig ydelse at facilitere processer. Arkitekt MAA Ulla Kjærvang er en af dem, der faciliterer.

Af Lena McNair

ByggeøkonomuddannelsenUddannelsens kompetenceområder

Byggeøkonomuddannelsen vægter tværfaglighed og har sin hovedvægt på byggejuridiske forhold, økonomi og ledelse.

Målet for undervisningen er, at tværfagligheden giver de studerende færdigheder og forståelse for helheden i byggeriet.

Personlig feedback betyder megetArkitekt MAA Jacob Fischer ledte efter et kursus, der kunne styrke hans ledelsesmæssige kompetencer og valgte Introduktion til ledelse hos Arkitektforeningens Efteruddannelse.

De udsatte boligområder og regeringens "ghettostrategi"Med regeringens ”Ghettoplan 2010” blev de udsatte boligområder igen et højaktuelt emne. Arkitektforeningen tilbyder kurset ”Arkitektur i udsatte boligområder” med ph.d.

Hvordan leder man dem, der helst vil og kan selv?På Arkitektforeningens kursus ”Introduktion til ledelse” prioriteres øvelser og opgaver med stærk kobling til dagligdagen i et intensivt forløb, hvor den enkelte får berøring med de mest grundlæggende temaer indenfor ledelsesbegrebet. Her fortæller underviser Mogens Thomsen, KMT Kompetenceudvikling om kunsten at lede en kreativ arbejdsplads.
 

Hvad er meningen med kurset ”Introduktion til ledelse”?

Skab mening!Hvis tegnestuen har en udviklingskultur baseret på videndeling, så er der rige muligheder for, at den enkeltes udbytte af kurset ”Personlig gennemslagskraft” kan forankres i tegnestuen, siger Mogens Thomsen, KMT Kompetenceudvikling, der har målrettet kurset til arkitektstanden. 

Hvad skal arkitekter med et kursus i personlig gennemslagskraft?

Udgiv indhold