Akademisk Arkitektforening

konkurrenceregler

Velbesøgt debat om udbudsdirektiv og arkitektkonkurrencerDen 28. maj var Arkitekternes Hus ramme om velbesøgt arrangement om EU’s nye udbudsdirektiv og dets indflydelse på den måde, vi i dag afholder arkitektkonkurrencer på. 

Godt 70 deltagere deltog i workshop og diskussion de nye udbudsregler. Formålet var at diskutere, om der er forhold i det nye direktiv, som skal viderebringes til det lovforberedende udvalg, der skal medvirke til at implementere direktivet i dansk lov.

Hvad sker der for konkurrencerne?Dialog med bygherrerne om det nye udbudsdirektiv d. 28. maj kl. 14-17.00 i Arkitekternes Hus

Regler eller kultur?Når offentlige byggeprojekter skal i udbud, tolkes EU's konkurrenceregler så stramt, at det hæmmer kreativiteten og den arkitektoniske kvalitet, konkluderer ny ph.d.-afhandling af arkitekt MAA Flemming Overgaard. Leder af Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Jesper Kock mener, at reglerne for udbud af offentlige byggeprojekter slet ikke er så firkantede endda, selvom han godt kan forstå bekymringen for begrænsning af kreativiteten.

Love & vedtægter


For at sikre de bedste vilkår for faget og den enkelte arkitekt har Arkitektforeningen i sine love og vedtægter fastsat en række bestemmelser, som alle medlemmer er forpligtede til at overholde.


Arkitektforeningens love
 er vedtaget ved urafstemning i 2017.


Arkitektforeningens vedtægter består af flere områder, som du

Udgiv indhold