Akademisk Arkitektforening

konkurrencerformer

Almene boligselskaber bør værne om arkitekturen, når de renovererSBi har evalueret 10 renoveringer af almene boligbebyggelser, som har fået støtte fra Landsbyggefonden. Evalueringen viser, at boligkvaliteten generelt er forbedret betydeligt i de renoverede bebyggelser, men også at boligselskaberne kunne opnå bedre resultater, hvis de var mere opmærksomme på bebyggelsernes oprindelige arkitektoniske kvaliteter.

UdbudsrådgivningGod arkitektur betaler sig. Derfor er det ganske enkelt god forretning at skabe de rigtige rammer for arkitekturen.  

Er du offentlig eller privat bygherre og står du over for at skulle bygge nyt, transformere eller planlægge et område? Så kan du få råd og vejledning hos Arkitektforeningen. 

Udgiv indhold