Akademisk Arkitektforening

kulturministeriet

Mennesker i centrum – regeringens nye arkitekturpolitik”Jeg kan slet ikke få armene ned”, sagde direktør Jane Sandberg i Politiken i anledning af offentliggørelsen af regeringens nye arkitekturpolitik. Og Arkitektforeningen har meget at være stolte af og glade for på arkitekter og arkitekturens vegne.


Arkitektur som metode i folkeskolen, øget fokus på vigtigheden af kommunale arkitekturpolitikken og mere lempelige udbudsregler.

Ny national arkitekturpolitikLivsrum, bæredygtighed og velfærd gennem en vital arkitektur-, planlægnings- og designkultur. Vision for Arkitekturpolitikken af Natalie Mossin, formand, Akademisk Arkitektforening

Arkitekt- og designskoler skilles fra Kulturministeriet


Arkitekt- og designskolerne flytter fra Kulturministeriet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse

Arkitektur, design og konservering under samme tag på HolmenDet Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Sådan lyder navnet på Danmarks nye kreative, videregående uddannelsesinstitution, der 2. juni opstår af fusionen af Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole.

Bedre argumenter og mere analyse, takSkolefusion: Det er stærkt bekymrende, at fusionen mellem Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole uden forudgående mulighed for saglig og faglig vurdering i de relevante fagmiljøer indskrives som en del af fusionen mellem Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, lyder det i høringssvar fra Arkitektforeningen og Danske Designere.

Ros til dansk designforskningDesignforskning kan fremme dansk innovation, skriver centerchef ved Center for Designforskning Dorthe Mejlhede i lederen i netmagasinet Minddesign den 17. november. Læs uddrag af lederen:

Kulturministeriet igangsatte i foråret 2010 en omfattende evaluering af designforskningen i ministeriets regi.

Udgiv indhold