Akademisk Arkitektforening

kurser

Efteruddannelse - en del af forretningsstrategien

PriserPriser 2013-14

Stort lokale (80 pers.):
Timepris: kr. 1.100,- (minimum 2 timer)
Halv dag 4 timer: kr. 3.300,-
Hel dag: 5.600,-
Her kan borde stå i øer på 7 - 8 pers., hestesko eller biografopstilling

Lille lokale (25 pers.):
Timepris: kr. 800,- (minimum 2 timer)
Halv dag 4 timer: kr. 2.400,-
Hel dag: kr. 4.000,-

RenoveringArkitektforeningen udvikler lige nu et helt nyt og yderst aktuelt kursus i Renovering.

I de kommende år vil der være fokus på renovering i arkitektbranchen. Arkitektforeningens Efteruddannelse udbyder i forlængelse heraf et videnforløb med fokus på renovering.

Kurset afholdes i København i efteråret 2011.

Hold øje med siden her for nærmere information samt tilmelding!

Arkitektur og Energi - Nu er A+E:3D på banen!At sammentænke arkitektur og energi er en kongstanke i applikationen A+E:3D – og 31. marts, 2011, udgives A+E:3D BETA.


Arkitektur er en sammensat balance, der består mellem så forskellige og oftest umålelige parametre som skønhed, holdbarhed og brugbarhed. At skabe arkitektur forudsætter evne til at arbejde i tre dimensioner og tænke i helheder.

Viden om velfungerende samarbejdeMed en stor interesse for ledelse og en anbefaling fra en kollega, var banen kridtet i forhold til Ninas deltagelse på kurset Introduktion til ledelse i Arkitektforeningens Efteruddannelse. ”Nu ved jeg meget mere om velfungerende samarbejdsteams” siger Arkitekt MAA Nina Hasle, ansat hos DesignGroup Architects.

Energirenovering bliver en central ydelse for arkitekter i fremtidenArkitekt MAA Pernille Arends driver på 7. år arkitektfirmaet Arends Arkitektur Aps. Pernille havde i gennem en længere periode selv forsøgt at finde tid til at tilegne sig viden omkring energirenovering, men jo mere viden desto større behov for et overblik over de mange aspekter og udfordringer, som emnet rummer.

Energikrav - en mulighed, ikke en begrænsning!Skærpede energibestemmelser stiller skærpede krav til arkitekter. Men det behøver ikke at betyde begrænsning.

BR10


Erhvervs- og Byggestyrelsen har udstedt nyt bygningsreglement (BR10).

Arkitektforeningen udbyder derfor kurset BR10 fra februar 2011. Målsætningen med det nye bygningsreglement er at sikre et lavere energiforbrug i både nye og eksisterende bygninger. Det nye reglement sætter derudover fokus på et godt og sundt indeklima i bygninger.

Tilmeld dig kurset her.

Nu kan der spares på konsulenttimerneArkitekt MAA Ditte Thye beskæftiger sig med bevarende lokalplaner for landsbyer, og efter hendes deltagelse i kursusrækken Bygningsbevaring – Teori og praksis har hun ikke længere brug for konsulentbistand, når det handler om bygningsbevaring under lokalplanprocessen.

Danske arkitekter skal blive de bedste til at designe hospitalerHospitalsområdet er i rivende udvikling. Arkitektforeningen udvikler derfor helt nye kurser, der skal opkvalificere standen til at designe gode, bæredygtige hospitaler.

De næste år byder på en række store hospitalsbyggerier i Danmark.

Udgiv indhold