Akademisk Arkitektforening

lejlighed

Ord er ikke harmløse



Ministeren for by-, bolig-, og landdistrikter, Carsten Hansen, har netop fremsat et nyt lovforslag om almene boliger. I lovforslaget bruger ministeriet flere gange ordet ghetto om udsatte boligområder.


Debatindlæg af Jane Sandberg, direktør i Arkitektforeingen, bragt i Fredericia Dagblad d. 12.11.13

At bo i alment boligbyggeri er at bo i en unik boligform i et unikt fællesskab.

Udgiv indhold