Akademisk Arkitektforening

Natalie Mossin

Årskonferencen 2017: Formandens taleVelkommen til Arkitektforeningens Årskonference 2017, der i år har  titlen: ”Tag ansvar for fremtidens bolig”.

Boliger er noget, som alle har et forhold til. De fleste af os har et sted at bo og en ramme for dagligdagens gøremål. Alene af den grund er boligområdet så evig aktuelt, relevant og vigtigt – både for arkitektstanden, som er samlet her i dag, men også landets politikere og naturligvis alle andre. 

Samtalen, der forstummede


"Den institutionaliserede og højt besungne samtalekultur er ved at forstumme og blive erstattet af en ideologisk kultur, hvor en siddende mindretalsregering træffer beslutninger ud fra forgodtbefindende."

Debatindlæg bragt i Weekendavisen 1. april 2016 af Natalie Mossin og Peter Thorsen, hhv. formand og næstformand for Arkitektforeningen

Bobler og pindemadder i Arkitekternes Hus


Godt 150 mennesker var mødt op for at ønske Natalie Mossin tillykkke med formandsposten og Rikke Krogh tak for 4 gode år.

Udgiv indhold