Akademisk Arkitektforening

naturbeskyttelsesloven

Arkitektforeningen tilfreds med naturbeskyttelsesloven

Efter hård kritik blev de værste elementer udeladt af lovforslag til ændring af naturbeskyttelsesloven. Arkitektforeningen har afgivet høringssvar og er overordnet tilfreds.

Læs høringssvaret i sin fulde version her. 

Udgiv indhold