Akademisk Arkitektforening

Nordjylland

Megabutikker vil dræbe byerne

"De eneste, der vinder på etablering af megabutikker, er deres aktionærer. Købstæderne og landsbyerne står derimod tilbage som taberne, og den eneste vækst de vilopleve, er i antallet af fraflytninger og ophørsudsalg."

Arkitekter: Lokalplan i Aalborg monopolisererArkitektforeningens lokalafdeling i Nordjylland har lavet en indsigelse til lokalplanforslag 1-2-109, da det vil monopolisere byrummet.
Arkitektforeningen har talt med arkitekt MAA Nicolai Steinø fra den nordjyske lokalledelse

Vi må ikke miste lokal stedsansJohanne Lundager er valgt til ny lokalformand for Nordjyllands Lokalafdeling af Arkitektforeningen. Johanne vil gerne gøre Arkitektforeningen mere synlig uden for landets største byer. Og så er hun opmærksom på lokal indsigt og indlevelsesevne som vigtige komponenter i skabelsen af arkitektonisk kvalitet uden for de store byer.


Hvad er dine visioner for de kommende år for din lokalafdeling?

Udgiv indhold