Akademisk Arkitektforening

økonomi

Nordiske arkitekter tror på vækstArchitects’ Council of Europe (ACE) laver den årlige Economic Trend Survey af de europæiske arkitekters forventninger til arkitektbranchen. I år er målingen yderst forventningsfuld blandt de nordiske arkitekter

Den nylige måling viser nemlig, at der er høje forventninger til vækst i branchen. Især de nordiske arkitekter har tiltro til, at mængden af opgaver vil vokse i fremtiden. 

Espersen: Vi skal løbe efter boldene sammenDanske Arks nye direktør, tidligere folketingspolitiker og minister Lene Espersen, vil arbejde målrettet for at få arkitektfamilien til at samarbejde. Blandt andet gennem evidensbaseret forskning. 

Af Tobias Moe Hoffmeyer 

Den arkitektoniske hverdag

Bliv medlem  
Netværket er oprettet da jeg mener vores hverdag som arkitekt er stærkt underdrevet. Netværket er til et bredt forum, hvor der kan komme alle mulige indlæg som har med vores hverdag at gøre. Når man tænker på hvor stort et ansvar vi har på rigtige mange områder så virker det mærkeligt at bygherre ikke vil betale os det honorar som der skal til for, at få et byggeri op at stå som kan opfylde alle krav og som kommer til at præge omgivelserne i meget langt tid. Hvorfor er medierne kun interesseret i arkitekter i udlandet. Hvem kæmper for ordentlige honorarer så vi kan få en hverdag der er mindre stressfyldt. Der er mange ting der skal/kan skrives....

Kalender

Fællesskab, blandede boliger og grøn omstillingFinanslovsaftale: Torsdag den 14. november præsenterede forhandlerne fra SF, Enhedslisten og regeringen deres finanslovsaftale. 

Underskud med konsekvenser på KADKKunstakademiets Arkitektskole har lige nu et underskud på over 8 millioner kroner. Det går blandt andet ud over antallet af undervisningstimer. ”Dyrt at spare på viden”, siger formand for Arkitektforeningen, Natalie Mossin.


I 2011 vedtog den tidligere regering, fusionen mellem Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole.

De absurde udbudsregler"De fleste offentlige udbud er nemlig så specifikke i deres krav, at arkitekterne ikke får plads til at bruge deres faglighed til at skabe de bedst mulige løsninger", skriver direktørerne fra hhv. Arkitektforeningen og DANSKE ARK, Jane Sandberg og Christian Lerche i åbent brev til Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S).


Kære Henrik Sass Larsen, Tillykke med din ministerpost.

Medlemmerne af pensionskassen stemte nejPension: Bestyrelsen i Arkitekternes pensionskasse opnåede ikke flertal for forslaget om en ny formålsbestemmelse ved den netop afsluttede urafstemning. Afstemningen sluttede torsdag d. 14.6 2013 kl. 23.59.

Stemmeprocent på 14
I alt 1.045 medlemmer stemte om den nye formålsbestemmelse ved urafstemningen, og det giver en stemmeprocent på 14.

Produktivitet og kvalitetEt enøjet fokus på produktivitet er ødelæggende for Danmarks små landsbyer, skriver Jane Sandberg, direktør i Arkitektforeningen i Berlingske d. 13.6.2013


God planlægning af vores fysiske omgivelser er nødvendige rammer for det gode liv. Produktivitetskommissionens anbefalinger om ændring af planloven for at åbne op for kæmpe supermarkeder skaber debat. Kommissionen er for. De Samvirkende Købmænd er imod.

Markedsmodnings - fonden klar til ansøgninger fra små og mellemstore virksomhederDer er behov for, at flere produkter og serviceydelser kommer hurtigere på markedet til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark. Derfor åbner Markedsmodningsfonden nu op med en målrettet markedsmodningsindsats til danske virksomheder.


Markedsmodningsfonden, som afløser Fornyelsesfonden, har 135 mill. kr.

Danske arkitekter blandt de mest tilfredse i Europa
Den Europæiske Arkitektforenings (ACE) seneste rapport om arkitektbranchen i Europa opsummerer et år for arkitektbranchen i Europa, der er præget af tre års økonomisk krise. Samtidig viser analysen, at danske arkitekter trives og har et godt omdømme.


Af Joachim Blach Andersen

Udgiv indhold