Akademisk Arkitektforening

planafdeling

Planlægger MAAEr dit fagområde by- og landskabsplanlægning? Ønsker du at styrke planlægningens position i samfundet og derigennem styrke kvaliteten? Så bliv MAA.

Udgiv indhold