Akademisk Arkitektforening

-planlægning og -samfundsudvikling

REGERINGEN HAR LYTTET: STOR ROS TIL NY PLANLOVArbejdet på at skaffe Danmark en ny planlov, der styrker vækst, trivsel og velfærd i by og land har båret frugt.

Udpluk fra planlovsaftalen

I dag indgik regeringen, Socialdemokraterne, Konservative og Dansk Folkeparti en længe og med spænding ventet planlovsaftale. Hele aftaleteksten findes her. Det følgende er et udpluk af relevante passager

Vejledning om trafiksikkerhed i byplanlægningenVejdirektoratet har fået udarbejdet en vejledning for byplanlæggere, som omhandler de mest gængse og aktuelle trafiksikkerhedsspørgsmål i forbindelse med planlægning.

Udgiv indhold