Akademisk Arkitektforening

planlov

Arkitektforeningen mener: regeringens bebudede ændringer af planlovenDer synes at være bred enighed en række parter imellem om, at planloven er en barriere for vækst og udvikling uden for de store byer. Regeringen har som en konsekvens heraf i forbindelse med sin strategi ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, foreslået en række ændringer af planloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. 

Tiltag vedrørende planloven i regeringens vækstudspil

Nedenfor kan du få overblik over, hvilke tiltag i regeringens udspil Vækst og udvikling i hele Danmark, der vedrører planloven


Mindre statslig indblanding i kommunernes planlægning
Regeringen vil: 

Planloven under ploven


Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen og Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, holdt til middag pressemøde i Nørre Snede, hvor de fremlagde regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark.”

Af Peter Westermann, politisk konsulent

Den sunde fornuft er ikke, hvad den har været


Det er ikke Planloven, der skævvriderEn balanceret udvikling over hele landet er en af de allerstørste politiske og planlægningsmæssige udfordringer i disse år. Det kræver god planlægning. Planloven bliver gerne udråbt til vækstens værste fjende, men den er faktisk et af de stærkeste kort, vi har

Af Ellen Højgaard Jensen, direktør i Byplanlaboratoriet og Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen

Organisationer går sammen om at kvalificere debatten om planlovenHoteller i havstokken, hypermarkeder uden for byerne og unødvendigt bureaukratisk københavneri. Der er mange følelser og postulater i spil, når planloven diskuteres i denne tid. Men hvad er myter og hvad er fakta? Er planloven reelt en barriere for vækst? Og hvordan sikrer vi, at politiske valg med langtrækkende konsekvenser bliver truffet på det rette grundlag?

Ny regering: Det holder vi øje medSøndag den 28. juni præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen sin nye smalle Venstreregering, de 17 Venstreministre og regeringsgrundlaget, der har overskriften ”Sammen for Fremtiden”

Grundlæggende gentænkning frem for tilfældige lempelserAf Jesper Pagh, direktør, Akademisk Arkitektforening

Med planlov skal land byggesDe sidste 20 år har vi i Danmark praktiseret en politik, der favoriserer byvækst på bekostning af landområderne, skriver Stig L Andersson i kronikken tirsdag den 7.4.15. Han har helt ret. Polariseringen mellem by og land, eller den rådne banan, udkanten og andre misvisende navne, er nemlig den planlægningsmæssige konsekvens af ført politik.

Af Jesper Pagh, adm direktør i Arkitektforeningen

Arkitektforeningen og planlovsdebatten

Debatten om planloven kører på de høje nagler i disse dage.

Udgiv indhold