Akademisk Arkitektforening

regering

VLAK-regeringen for arkitekter


Forleden præsenterede Lars Løkke Rasmussen sin trekløverregering, der består af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. En ny regering betyder et nyt regeringsgrundlag, nye ministre, og denne gang tilmed også nye ministerier. Nedenfor er kort skitseret de ministerielle ændringer, som har størst betydning for Arkitektforeningens medlemmer.

Samtalen, der forstummede


"Den institutionaliserede og højt besungne samtalekultur er ved at forstumme og blive erstattet af en ideologisk kultur, hvor en siddende mindretalsregering træffer beslutninger ud fra forgodtbefindende."

Debatindlæg bragt i Weekendavisen 1. april 2016 af Natalie Mossin og Peter Thorsen, hhv. formand og næstformand for Arkitektforeningen

Arkitekter: Stor tilfredshed med, at bygninger er med i ny energikommissionArkitektforeningen ser med stor tilfredshed, at Regeringen har besluttet, at bygninger bliver et fokusområde i den ny energikommision, der blev præsenteret af Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt på et pressemøde i dag kl. 10. 

Megabutikker vil dræbe byerne

"De eneste, der vinder på etablering af megabutikker, er deres aktionærer. Købstæderne og landsbyerne står derimod tilbage som taberne, og den eneste vækst de vilopleve, er i antallet af fraflytninger og ophørsudsalg."

Tiltag vedrørende planloven i regeringens vækstudspil

Nedenfor kan du få overblik over, hvilke tiltag i regeringens udspil Vækst og udvikling i hele Danmark, der vedrører planloven


Mindre statslig indblanding i kommunernes planlægning
Regeringen vil: 

Planloven under ploven


Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen og Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, holdt til middag pressemøde i Nørre Snede, hvor de fremlagde regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark.”

Af Peter Westermann, politisk konsulent

Den sunde fornuft er ikke, hvad den har været


Efterår på BorgenRegeringens forslag til en finanslov for 2015 er fremlagt og en ny politisk sæson er skudt i gang.

Arkitektforeningen i arkitekturpolitikkenArkitektforeningen har været en aktiv sparringspartner for Kulturministeriet i arbejdet med den nye arkitekturpolitik ”Mennesker i centrum”.

Mennesker i centrum – regeringens nye arkitekturpolitik”Jeg kan slet ikke få armene ned”, sagde direktør Jane Sandberg i Politiken i anledning af offentliggørelsen af regeringens nye arkitekturpolitik. Og Arkitektforeningen har meget at være stolte af og glade for på arkitekter og arkitekturens vegne.


Arkitektur som metode i folkeskolen, øget fokus på vigtigheden af kommunale arkitekturpolitikken og mere lempelige udbudsregler.

Udgiv indhold