Akademisk Arkitektforening

skole

Arkitektur er også for børnEn af Arkitektforeningens mærkesager er at få meget mere arkitektur og design ind i børn og unges hverdag gennem undervisningen i folkeskolen, fordi det er vigtigt for deres demokratiske og kunstneriske dannelse. 

Af Peter Westermann, politisk konsulent 

Arkitekter søges til kampagnen Skole+Hvordan kan skolernes indendørsfaciliteter indrettes, så de i højere grad inviterer til idræt og bevægelse?


Med en række konkrete, fysiske projekter skal kampagnen Skole+ vise, hvordan nytænkende fysiske rammer kan invitere til at få pulsen op – både i skoletid og i fritid.

Det begynder med børn og ungeKulturminister Marianne Jelved har, fra hun tog i døren til Kulturministeriet pointeret, hvor vigtigt det er, at børn og unge kommer i nærkontakt med kunst og kultur. I dag lancerede hun så sin strategi for de indsatser, der skal sikre, at alle børn og unge i hele Danmark – også dem, der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, møder kunst og kultur.

Kortsigtet at skære i arkitektuddannelsenHvis Danmark skal bevare sin position som videns,- og velfærdssamfund har vi hårdt brug for de kreative løsninger. Derfor er det ikke en bæredygtig løsning af skære i antallet af studiepladser på arkitektskolerne.

Dansk arkitekturundervisning i SydafrikaFlere og flere skoler er allerede begyndt at efterlyse måder at undervise børn og unge i arkitekturens univers. Samtidig retter udlandet blikket mod Danmark og vores arkitekturundervisning.

Arkitekturpolitik skaber velfærdDebatindlæg af Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen, bragt i Information d. 6. marts 2014

De seneste mange år har rentabilitet i ren markedsforstand været i fokus i dansk politik. Samfundsværdien af viden og kunstnerisk dannelse er blevet tilsidesat i jagten på vækst i den simpleste forstand.

Øget fokus på børn og arkitekturEn af Arkitektforeningens mærkesager er at få meget mere arkitektur og design ind i børn og unges hverdag gennem undervisningen. En række arkitekter MAA er allerede i front på området. En af dem er Julie Dufour Wiese, der gennem en årrække har lavet masser af undervisningsprojekter på danske skoler om arkitektur og rumforståelse.

Når Pythagoras bygger fuglehuseArkitektur i folkeskolen: Lene Mirdal og Jeanette W Frisk er begge arkitekter MAA med et brændende ønske om at sætte arkitekturen på skoleskemaet. De har med hver deres projekter introduceret faget i flere af landets folkeskoler og oplevet, hvordan arkitekturen kan motivere skoletrætte og skubbe topmotiverede elever.


Af Eva Bjerring

17 skoler skal nytænke skolegården17 skoler får nu hver omkring 100.000 kr. til at videreudvikle deres idéer til bedre skolegårde gennem kampagnen ’Drøn på skolegården’

Ny satsning på Arkitektskolen AarhusArkitektskolen Aarhus satser på internationalisering, praksissamarbejde – og ny skole


Arkitektskolens ”Udviklingskontrakt 2013-14” er nu underskrevet af Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Morten Østergaard, og af skolens bestyrelsesformand Ingelise Bogason.

Udgiv indhold