Akademisk Arkitektforening

strategi

Byplanprisen 2015: De nominerede er ...Prisen uddeles hvert år for planlægning, der er udtryk for innovation. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening og vinderen afsløres på årets Byplanmøde torsdag d. 1. oktober i Nykøbing Falster.

Tjen - frem for at tabe - på konkurrencerne


Tjen penge på et seriøst fagligt modspil - så enkelt kan udbyttet på endageskurset Arkitektkonkurrencer som forretningsstrategi udtrykkes. CBS-professor Thomas Ritter og partner Anders Holst Jensen er blandt underviserne.

"Jeg ser det forpligtende faglige modspil som en mulig strategisk vej at gå i forhold til konkurrenceinstitutionen.

Mere end en pose pengeDreyers Fonds legat til nystartede arkitektvirksomheder adskiller sig ved at være et forløb, hvor arkitekter får viden om, hvad det vil sige at drive en forretning og designe det bedste koncept for strategi og profil


Af Cæcilie Skovmand

ARKITEKTER SKAL GIVE MODSPIL – IKKE JAMREArkitektfirmaer skal arbejde mere strategisk og højne værdien i arkitektkonkurrencer, mener Anders Holst Jensen, partner i JJW arkitekter.

”Hvad enten man har rollen som opdragsgiver eller tilbudsgiver, har vi som samfund en fælles interesse i, at omkostningerne ved konkurrenceudsættelse af offentlige byggerier bliver så små som muligt.

Snart har hver anden kommune en arkitekturpolitikKulturminister Marianne Jelved har det som mærkesag, at alle kommuner skal have en arkitekturpolitik. I Arkitektforeningen er vi glade for, at have fået regeringen med på vognen. 30 kommuner har allerede en arkitekturpolitik og mange flere er på vej. Et nyt initiativ fra Arkitekforeningen skal bane vejen for de øvrige kommuner.

Det mener Arkitektforeningen om energirenoveringsstrategienDen nye energirenoveringsstrategi rummer flere gode tiltag, som vil bidrage til at nedsætte energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. Dog glimrer en forbedret BoligJobordning ved sit fravær.

Til kamp mod vanetænkningenFra selvindsigt til ledelsesdiscipliner. Uddannelsen Ledelse i Kreative Videnvirksomheder (LKVV) går et spadestik dybere. To arkitekter MAA, der netop har bestået deres LKVV-eksamen, fortæller her, hvad den mest værdifulde lære ved uddannelsen er.

Ny strategi for energirenoveringDen 5. maj præsenterede regeringen Strategi for energirenovering af bygninger – vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark. 

Med energirenoveringsstrategien ønsker regeringen at opfylde de langsigtede mål om, at energiforbruget i Danmark i 2050 skal være dækket af vedvarende energi og at energiforbruget i bygninger skal reduceres med 35%. Strategien er en del af energiforliget fra 2012.

Det får du for medlemskronerne: politikHvorfor arbejder Arkitektforeningen egentlig politisk? Leder af Arkitektforeningens afdeling for Politik og Analyse, Annette Blegvad, fortæller, som den tredje i serien Det får du for medlemskronerne, om foreningens arbejde med holdningsændring og adfærdspåvirkning hos beslutningstagere, byggeriets parter og befolkningen.

 

2000 breve om arkitekturpolitikArkitektur af høj kvalitet er en grundpille i vores velfærdssamfund og kommunale arkitekturpolitikker er vejen frem for at sikre vækst og velfærd lokalt. Det var et af de centrale budskaber i Arkitektforenings lobbyarbejde frem mod kommunalvalget. 


Direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg siger:

Udgiv indhold