Akademisk Arkitektforening

supersygehus

Sygehusbyggerier: Det går for stærktSygehuse bygget på samme tid kan blokere for både kvalitet, videndeling og et potentielt eksporteventyr, mener blandt andre Arkitektforeningen, IDA og formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF).

Regionshospitalet ViborgRegionshospitalet Viborg - Region Midtjylland

Nyt akutcenter på 22.000 m2 med fælles akutmodtagelse, udbygning af operationsfaciliteter, billediagnostik, ambulatorium, sengefaciliteter, auditorium og hovedindgang. Nyt p-hus. Funktion for genoptræning af rygmarvsskadede ved Søndersø udbygges med 3000 m2. Nyt Patologisk Institut 1.800 m2 (indviet okt. 2011). Ombygning/modernisering af eksisterende hospital.

Budget: 1,15 mia.

Aabenraa SygehusAabenraa Sygehus - Region Syddanmark

21.000 m2 brutto nybyggeri plus ombygning med fælles akutmodtagelse, som midlertidigt skal rumme et kardiologisk sengeafsnit. Herudover kommer sygehuset bl.a. til at indeholde et familiehus til pædiatri, neonatalogi, obstetrik og fødegang, to operationsstuer til gynækologi/obstetrik, ombygning til gynækologiske senge og en sterilcentral og en varemodtagelse. Fase 2 rummer ca.

Kolding SygehusKolding Sygehus - Region Syddanmark


Nybygning af ca. 25.500 m2 og ombygning af ca. 5.700 m2 byggeri. Hertil kommer ca. 5.200 m2 kælder, teknikarealer og transporttunneller. Opdatering af akutområdet, herunder nybygning af fælles akutmodtagelse og observationssengeafsnit samt udvidelse af OP / opvågning og billeddiagnostik. Herudover ny sengebygning med tilhørende tekniketage samt hovedindgang.

Budget:  0,9 mia. kr.

Nyt Odense Universitets HospitalNyt Odense Universitets Hospital - Region Syddanmark

Køge SygehusKøge Sygehus - Region Sjælland

Køge Sygehus har fået foreløbigt tilsagn på i alt 4 mia. kr. til nybyggeri og ombygning. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet endelig beslutning om arealerne for nybyggeri og ombygning. Forventningen er dog på nuværende tidspunkt, at Køge Sygehus efter nybyggeri og ombygning vil indeholde ca. 900 sengepladser.

Budget: 4 mia.

Slagelse Sygehus AkutmodtagelseSlagelse Sygehus Akutmodtagelse - Region Sjælland

Slagelse Sygehus Akutmodtagelse har fået endeligt tilsagn på 300 mio. kr. til nybyggeri. Der opføres en ny fælles akutmodtagelse i tre etager på i alt ca. 11.000 m2, der indeholder en akutafdeling med akutmodtagelse og 50 sengepladser samt et intensivt afsnit med 15 sengepladser og et afsnit til hjertepatienter med 20 sengepladser. På nuværende tidspunkt pågår jordarbejde. 

Budget: 300 mio.

Psykiatrisk Sygehus SlagelsePsykiatrisk Sygehus Slagelse - Region Sjælland

Psykiatrisk Sygehus Slagelse har fået foreløbigt tilsagn på i alt 1.050 mio. kr. til nybygning samt til egenfinansiering af elektronisk sikringsudstyr, som er anslået til 60 mio. kr. Psykiatri Sygehuset i Slagelse vil omfatte ca. 44.000 m2 brutto areal med 194 sengepladser til almenpsykiatri, retspsykiatri og sikringsafdeling.

Psykiatrisk Center Sct. HansPsykiatrisk Center Sct. Hans - Region Hovedstaden

Psykiatrisk Center Sct. Hans har fået et foreløbigt tilsagn på i alt 550 mio. kr. Psykiatrisk Center Sct. Hans skal bygge ny retspsykiatri på østdelen af matriklen på i alt 26.000 m² med 126 sengepladser til retspsykiatriske patienter. På nuværende tidspunkt arbejdes der på et byggeprogram. Psykiatrisk Center Sct.

Nyt Hospital HerlevNyt Hospital Herlev - Region Hovedstaden

Nyt Hospital Herlev har fået et foreløbigt tilsagn på i alt 2,25 mia. kr. til nybyggeri på i alt 51.000 m² til kvinde/barn center, fælles akutmodtagelse, kardiologi mm. samt udvidelse af servicebygningen på i alt 6.100 m². Herlev Hospital har afholdt projektkonkurrence, hvor et vinderkonsortium er fundet. Nyt Hospital Herlev ansøger om endeligt tilsagn fra Kvalitetsfonden ultimo 2011.

Budget  2,25 mia.

Udgiv indhold