Akademisk Arkitektforening

udbudsdirektiv

Høringssvar om ny udbudslovRegeringen har på baggrund af en diger udvalgsrapport på over 800 sider fremsat et forslag til ny udbudslov. 

Husk krydset på søndagSøndag den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet i Danmark. EU har stor indflydelse på lovgivningen i Danmark og din stemme gør derfor en forskel. 

Når en rampe ikke er nokArkitekter, designere, planlæggere, ingeniører, bygherrer og politikere diskriminerer, uden at være bevidste om det,  når der bygges, planlægges og designes. Vi diskriminerer mennesker, der af den ene eller anden årsag er fysisk udfordrede i deres bevægelighed ved fortsat at skabe forhindringer og begrænset tilgængelighed.

Udgiv indhold