Akademisk Arkitektforening

udvalg

Arkitektens redaktionsudvalg

Udvalgets medlemmer

Katrine Lotz, leder, 2019-2022
Thomas Birket-Smidt 2019-2022
Mogens A. Morgen 2017-2020
Mads Kjær 2017-2020
Graves Simonsen 2017-2020
Rikke Cora Larsen 2018-2021
Anna Mette Exner 2018-2021
Even Olstad 2018-2021
Hanne Dalsgaard 2019-2022

Vedtægt for Redaktionsudvalget
§ 1.

Hæder, debat og kloge ordDet var en rørt Jan Gehl der fredag den 8. juni fik overrakt æresmedaljen af fagfæller på Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde i Korsør, hvor der også blev diskuteret emner som arkitekturpolitik, konkurrenceudvalg og valgt medlemmer til Arkitektforeningens bestyrelse, råd og nævn.

Nyt konkurrenceudvalg nedsatKonkurrenceudvalgets medlemmer:


Jan Albrechtsen, leder (2011-13)
Gerti Axelsen (2012-15)
Mette Mogensen (2011-13)
Klaus Petersen (2011-13)
Rikke Hansen (2012-15)
Eva Jarl Hansen (2011-13)
Hans Jørgen Vesthardt (2012-15)
Torben Wissing (2012-15)

Årstallene i parentes betegner udvalgsmedlemmernes valgperiode. 

Nyt konkurrenceudvalgArkitektforeningen nedsætter nu et fast konkurrenceudvalg. Udvalgets opgave bliver at rådgive og sparre med lederen af Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling.


Udvalget kommer til at bestå af 8 medlemmer, som mødes ca. 4 gange om året. Møderne vil som regel finde sted i Arkitekternes Hus i København. Der er tale om ulønnet arbejde, men vi refunderer udgifter til rejse.

Hvordan skal Arkitektforeningens udvalgsstruktur se ud?Vil du have direkte indflydelse på Arkitektforeningens politiske arbejde og dele din viden?

Arkitektforeningens bestyrelse har nedsat en task force med det formål at få kortlagt og formuleret anbefalinger til hvordan Arkitektforeningens udvalgsstruktur kan udvikles fremadrettet.

Udgiv indhold