Akademisk Arkitektforening

vækst

REGERINGEN HAR LYTTET: STOR ROS TIL NY PLANLOVArbejdet på at skaffe Danmark en ny planlov, der styrker vækst, trivsel og velfærd i by og land har båret frugt.

Udpluk fra planlovsaftalen

I dag indgik regeringen, Socialdemokraterne, Konservative og Dansk Folkeparti en længe og med spænding ventet planlovsaftale. Hele aftaleteksten findes her. Det følgende er et udpluk af relevante passager

Planløs vækst?

 


Tiltag vedrørende planloven i regeringens vækstudspil

Nedenfor kan du få overblik over, hvilke tiltag i regeringens udspil Vækst og udvikling i hele Danmark, der vedrører planloven


Mindre statslig indblanding i kommunernes planlægning
Regeringen vil: 

Planloven under ploven


Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen og Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, holdt til middag pressemøde i Nørre Snede, hvor de fremlagde regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark.”

Af Peter Westermann, politisk konsulent

Den sunde fornuft er ikke, hvad den har været


Nordiske arkitekter tror på vækstArchitects’ Council of Europe (ACE) laver den årlige Economic Trend Survey af de europæiske arkitekters forventninger til arkitektbranchen. I år er målingen yderst forventningsfuld blandt de nordiske arkitekter

Den nylige måling viser nemlig, at der er høje forventninger til vækst i branchen. Især de nordiske arkitekter har tiltro til, at mængden af opgaver vil vokse i fremtiden. 

Pris på nærhedArkitektforeningen og Samvirkende Danske Købmænd har rejst rundt i landet og præsenteret arkitekter og detailhandlere for prisopgaven Bæredygtig shopping i bykernerne. Tendensen er klar, for mens butikker landet over må dreje nøglen om, efterspørger danskerne nærhed og lokalt byliv.


Spørgsmålet er derfor, hvordan arkitekter og købmænd sammen kan komme med nogle bud på udfordringerne for de danske bymidter.

MAA-Konference i vækstens, lykkens og bæredygtighedens tegnHvordan kan arkitekter, designere og planlæggere være med til at sikre bæredygtig vækst og lykke blandt befolkninger? Det var store visioner og komplekse spørgsmål, der blev diskuteret på MAA-Konferencen 2013 i Den Sorte Diamant. Se billeder fra dagen taget af fotograf Johan Rosenmunthe.


Det handler jo ikke kun om pengeJohn Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd, fortæller om bæredygtig vækst, hypermarkeder og hvad danske købmand ønsker sig af arkitekterne.


De Samvirkende Købmænd lancerer i samarbejde med Arkitektforeningen prisopgave om shoppingmuligheder i Danmarks bykerner. Prisopgaven udskrives på MAA-konferencen i København fredag d. 1. november.

Hvad betyder vækst for De Samvirkende Købmænd?

Udgiv indhold