Akademisk Arkitektforening

Europan 9Ung spansk arkitektur til Ørestad og en lama til Herning


Vinderne af den europæiske arkitektkonkurrence, EUROPAN 9 – den største konkurrence for unge arkitekter under 40 år er fundet.

Og vinderne er
I Ørestad er det den spanske arkitekt Eva Luque García, som har vundet med hendes forslag til bebyggelse i Ørestad Syd. I Herning er det Karen Stub Christensen, Christine Vad Majgaard, Kristine Holter Ander og Signe Høyer Frederiksen, der vinder med deres forslag til et nyt byrum omkring motorvejen, Take a Lama Walk with Me. På udstillingen EUROPAN DENMARK kan du opleve alle de indkomne konkurrenceforslag til de danske byggegrunde.

Ørestad Syd
Forslaget til Ørestad Syd fortolker blokstrukturen på en ny måde. Projektet foreslår en skulpturel blok som består af flere forskellige individuelle bygninger, der kommer til at variere i højder, overflader og bygningsvolumener. Forslaget blander de offentlige og private rum. Gårdrummet vil være åbent, men indeholde private opholdssteder. Der vil være terrasser i forskellige højder, som vil være åbne både ud mod gaden og ind mod gårdrummet. Bygningerne lægger op til at man kan mødes og cirkulere rundt i hele blokken. Hver bygningsvolume består af et mix mellem service, erhverv og bolig med hver deres karakter.

”Konkurrencen har givet os 36 inspirerende forslag til, hvordan byggefeltet i Ørestad Syd kan udnyttes. Vi har fået en meget kompetent dommerkomités udvælgelse af det absolut bedste forslag til netop dette byggefelt, og vi har fået et stærkt netværk, der vil følge og støtte 1. præmieforslaget frem mod en forhåbentlig realisering”, siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i Arealudviklingsselskabet.

Herning
Vinderprojektet ”Take a lama walk with me” er en ny strategi for området langs motorvejen, mellem Birk og Herning. Projektet er et stort og favnende parkrum, hvor større og mindre elementer giver rummet karakter: Bestig et bjerg! Opdag stjernerne på bunden af et hul! Mød en lama eller to! Kom med på tur i et nyt landskabsrum, i rummet der linker Birk med Herning, og regionen med omverdenen.

”For Herning har EUROPAN været et vindue til Danmark og Europa, hvor vi har haft mulighed for at fortælle om vores by og dens potentialer. Samtidig har de unge arkitekter kigget på vores by med friske øjne – de har set helt nye og interessante muligheder for udviklingen langs Hernings nye motorveje, og vi glæder os til at videreudvikle disse ideer sammen med de unge arkitekter”, siger Borgmester i Herning Kommune, Lars Krarup.

Vejle
Juryen har ikke valgt nogen vinder blandt de indkomne forslag til grunden i Vejle.
”Med EUROPAN har vi fået rigtig mange gode ideer til den videre udvikling af et campusområde i midtbyen. Det er selvfølgelig ærgerligt, at der ikke er fundet en vinder i Vejle blandt konkurrenceprojekterne – men det betyder ikke, at vi mindsker tempoet på udviklingen, tværtimod – vi vælger i stedet at invitere alle, der deltog i konkurrencen i Vejle, med til en workshop om den videre udvikling af området”, siger Formand for Teknisk Udvalg Sonny Berthold, Vejle Kommune.

Interessen for de danske byggegrunde har været stor. EUROPAN DENMARK har modtaget i alt 68 indkomne forslag: 18 i Herning, 14 i Vejle og 36 i Ørestad. Vinderne modtager ud over hæderen 12.000 Euro hver, og visionen er, at vinderforslagene realiseres i tæt samarbejde med kommunerne.

”Projekterne vidner generelt om kreativitet og nytænkning blandt de unge europæiske arkitekter. Juryen har fundet nogle spændende vinderprojekter til grundene i Herning og Ørestad, som den mener, kan tilføre stederne en klar identitet. Vi har dog også oplevet, at der har været forskel på niveauet, og i Vejle fandt juryen ikke nogen oplagt vinder. Her var projektbesvarelserne ikke overbevisende nok i forhold til den stillede opgave”, siger formand for juryen i EUROPAN DENMARK, Michael Christiansen, teaterdirektør for Det Kongelige Teater.

Tværeuropæisk netværk
EUROPAN adskiller sig fra andre arkitekturkonkurrencer ved at være et bredt samarbejde mellem 22 europæiske lande. Alle tre danske kommuner er enige om, at EUROPAN er meget mere en blot en konkurrence. Som del i konkurrencen har Herning, Vejle og Ørestad deltaget i samarbejder og tværkommunale fora undervejs med fokus på at udveksle og dele viden om byggegrunde, arkitektur og byudvikling.

”I Vejle ser vi EUROPAN som et springbræt til resten af Europa. Vi har gennem EUROPAN skabt mange nye kontakter til arkitekter og byer rundt i hele Europa. I udviklingen af den tætte, bæredygtige by og de offentlige byrum er det et netværk, som vi helt sikkert kommer til at bruge aktivt fremover”, siger Formand for Teknisk Udvalg Sonny Berthold, Vejle Kommune.

EUROPAN 10
Den første EUROPAN konkurrence blev afholdt i 1988. Danmark deltager for første gang i konkurrencesamarbejdet med EUROPAN 9. EUROPAN DENMARK håber at kunne sætte EUROPAN 10 i gang i løbet af foråret 2008 og begynder allerede nu at gå i dialog med nye kommuner, der vil stille en byggegrund til rådighed for EUROPAN, og som har lyst til at være med til at diskutere og udvikle de udfordringer, europæiske byer står over.
 
EUROPAN DENMARK er støttet af Kulturministeriet og Akademisk Arkitektforening. Sekretariatet for EUROPAN DENMARK varetages af DAC l Dansk Arkitektur Center, og AA bidrager som konkurrenceteknisk rådgiver. EUROPAN DENMARK gennemføres i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Århus.

Læs dommerkomiteens betænkninger her

Yderligere oplysninger:
Presseansvarlig i Dansk Arkitektur Center Line Juul Greisen, telefon +45 32 64 54 89 eller +45 26 23 24 70
Udviklingschef Henrik Stjernholm, Vejle Kommune, telefon +45 7681 2240
Byplanlægger Helene Kjærsgaard, Herning Kommune, telefon +45 96 28 85 45
Byplanchef Kresten Bloch, Arealudviklingsselskabet, telefon +45 3376 9998

Download billeder på www.dac.dk/presse

Læs mere om EUROPAN 9 og vinderprojekterne på www.dac.dk/europan
Vinderne af samtlige 73 europæiske byggegrunde kan ses på  www.europan-europe.com fra i dag.