Akademisk Arkitektforening

Buddinge Byport

 

Buddinge Byport - indbudt idékonkurrence om udviklingsplan for nyt byområde

Gladsaxe Kommune har prækvalificeret tre teams til at komme med forslag til udviklingen af et nyt levende byområde på grunden Fremtidsvej 1 i Gladsaxe samt bud på placering af et nyt sundhedshus på samme grund.

Gladsaxe Kommune købte Fremtidsvej 1 i begyndelsen af 2018, og grunden huser blandt andet den tidligere politigård og Østre Landsrets to retsbygninger.

De udvalgte teams er:

  • Hovedrådgiver Lendager Group med underrådgiverne TRANSFORM og Dansk Energi Management
  • Totalrådgiver AART architects med underrådgiverne Niras A/S og Møller & Grønborg A/S
  • Totalrådgiver 3XN med underrådgiverne GXN, Buro Happold og Opland


Konkurrenceområdet - Matriklen Fremtidsvej 1

Ny port ind til Buddinge
Det nye byområde skal i fremtiden være en del af en ny port til Buddinge, hvor borgerne skal tilbydes forskellige offentlige og private tilbud, herunder et sundhedshus og måske også et beskæftigelseshus. Grunden har en strategisk god placering med mange andre offentlige tilbud i nærheden, blandt andet Buddinge Station og den kommende letbaneforbindelse, som står klar i 2025.

De udvalgte teams skal give bud på disponering af grunden i form af bygningsvoluminer, byrum, bynatur og en landskabelig bearbejdning. 

Konkurrenceområdet er på ca. 10.500 m2. Gladsaxe Kommunes anlægsramme for sundhedshuset er på DKK 175 mio. ex. moms og anlægsrammen for den landskabelige bearbejdning er på ca. DKK 30 mio. ex. moms.

Der udpeges én vinder, som får tildelt rådgiveropgaven indtil byggeprogram, herunder bidrag til udarbejdelse af lokalplan samt udarbejdelse af designmanual for byrum og bygningsfacader.

Tidsplan
Konkurrenceperiode: ultimo oktober 2018 - primo februar 2019.
Vinderen forventes offentliggjort i april/maj 2019. 

Konkurrencens sekretær
Dorte Kirstine Sibast, arkitekt MAA, udviklingschef
ds@arkitektforeningen.dk

Arkitektforeningen er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet