Akademisk Arkitektforening

GrønnegadeGrønnegade i Odense bliver et ungt opholdssted

Vinderen af den åbne internationale projektkonkurrence om omlægningen af Grønnegade i Odense er nu fundet. Med et forslag, der giver Brandts en værdig ankomstplads, og som samtidig opfylder Odense Kommunens ønske om at etablere et moderne byrum til aktiviteter og ophold, er den nystartede tegnestue MA-SU Planning valgt til at tegne omdannelsen af Grønnegade.


Odense er kendt for den gule teglklinke, der bliver brugt som belægning på alle byens fortorve. Og netop teglklinken er det bærende element i et forslag fra tegnestuen MA-SU Planning, der er blevet udpeget som vinder af projektkonkurrencen om en omlægning af Grønnegade i Odense.
Vinderforslaget giver belægningstraditionen et moderne udtryk ved at lade den gule teglklinke slynge sig ned ad gaden i et bølget mønster. Forslaget indeholder også bløde og organisk formede sidde-plinte og et robotstyret skygge- og vandspil. Til sammen giver det et nyt og frisk udtryk, som gør Grønnegade til et alternativt og ungt opholdsted i forhold til Odenses mere klassisk og geometrisk organiserede byrum.

”Som rådmand – og ikke som mindst borger i byen – ser jeg frem til at kunne tage den omdannede Grønnegade i brug om en årrække”, siger rådmand Anker Boje, By- og Kulturforvaltningen, Odense og fortsætter: ”Jeg er sikker på, at vi med vinderforslaget får et byrum, der på en gang henvender sig til områdets beboere og gæster i alle aldre, samtidig med at det er en værdig ankomst til Brandts”

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania siger: ” Vi finder forslaget interessant ved sin nyfortolkning af Odenses belægningstradition i gule klinker. Odense vil få en nyt og spændende plads, der vil kunne fungere som en flot forplads til Brandts historiske bygninger og som et nyt rum for Brandts kulturelle arrangementer.”

Jane Sandberg, direktør for Akademisk Arkitektforening, der har stået for konkurrencerådgivningen gennem hele forløbet, udtaler: ” Dette er et fint eksempel på en modig og visionær kommune, der tør tage chancen med en åben konkurrence og samtidig et eksempel på, at de helt unge tegnestuer har gode muligheder for at slå igennem i netop denne konkurrenceform”.

Den åbne, internationale projektkonkurrence om en omlægning af Grønnegade blev udskrevet i foråret 2008. Omlægningen af Grønnegade er en del af Odenses Kulturstrategi og finansieres i et samarbejde mellem Odense Kommune og Realdania.
I dag henligger Grønnegade som en parkeringsplads og adgangsvej til parkeringspladser langs Kongestien, og ønsket har været at omdanne gaden til en værdig ankomstplads for Brandts og til et attraktivt og moderne byrum, som udnytter de mange potentialer, der er opstået med ombygningen af Brandts Klædefabrik.
 
Download dommerbetænkning

Fakta

Dommerkomité:
Konkurrenceforslagene blev bedømt af en dommerkomité, bestående af:
Anker Boye, Rådmand, By- og Kulturforvaltningen, formand for dommerkomiteen
Poul Falck, Direktør, Odense Byråd
Thomas Fonnesbæk Boe, Afdelingschef for Natur, Miljø og Teknik
Mads Farsø, projektleder Realdania

Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening:
Rikke Munck Petersen, Landskabsarkitekt MDL, MAA
Klaus Mikkelsen, Arkitekt MAA

Vinder-teamet:
Tegnestuen MA-SU Planning,
Forfatter(e):
Malin Helena Blomqvist, Landskabsarkitekt MARK og
Sune Oslev, Arkitekt MAA.
Tegnestuen hører hjemme i København

De øvrige præmierede deltagere var:

2. Præmie
Løberen, Uldtotterne og Blegekarret
Forfattere:
POLYFORM v/Jonas Sangberg, Thomas Kock,Celia Teremetz, Ina Hjort Jacobsen
ÅF-Hansen & Henneberg v/Christian Klinge

2. Præmie
Spinning Jenny
Forfattere:
Projektteam med fælles ophavsret:
Virginie Le Goffic, landskabsarkitekt DPLG, MDL, Jens Linnet, landskabsarkitekt MDL
Niels Pugholm, studerende ved Det Fynske Kunstakademi

Indkøb
Bykrystallet
Forfattere:
Fælles ophavsret:
Steen Palsbøll arkitekter v/ Steen Palsbøll, arkitekt MAA
og Slowland v/ Ulrik Kuggas, Pernille Ploug, Johanne Heesche, Steen Himmer, landskabsarkitekter

Indkøb
Grønnegade – fra parkering til opholds og aktivitetsplads
Forfattere:
EBDNBA arkitekter ApS, ophavsret
I samarbejde med:
Bettina Lamm, landskabsarkitekt MAA, MDL
VIA Trafik, trafikkonsulent
Medarbejdere EBDNBA arkitekter ApS:
Nana Diercks, arkitekt MAA
Stefan Urup Kaplan, arkitekt MAA
Erik Brandt Dam, landskabsarkitekt MDL, arkitekt MAA

Rosende omtale
Sub rosa
BYEN SOVER
Forfattere:
Fælles ophavsret:
Anders Christiansen, arkitekt MAA
Jens Kamp, arkitekt MAA
Karin Bech, arkitekt MAA