Akademisk Arkitektforening

Herning BymidteEn delt førstepræmie i den åbne konkurrence om "Den levende by"


Den åbne idékonkurrence om udformningen af fremtidens Herning Bymidt er netop afsluttet og vinderne blev metopos by- og landskabsdesign og Schønherr Landskab.

Ønsket med konkurrencen er at opnå nye, spændende retningslinjer for den kommende udvikling af tre byrumskategorier – torve og pladser, gågader og velkomstarealer - med det formål at skabe en levende by for såvel borgere som besøgende.

Ved konkurrenceperiodens udløb d. 19. december 2007 indkom 40 forslag og Herning Kommune har med konkurrencen fået belyst en række spændende udviklingsmuligheder for Herning Bymidte på et meget højt fagligt niveau hos deltagerne. En enig dommerkomité har nu udpeget de præmierede forslag, som fordeler sig således:

Delt førstepræmie:
Metopos aps
Schønherr Landskab KS
Forslagene tildeles hver 275.000 kr.

Delt 3. præmie:
1:1 Landskab
Anne Hartvig Mogensen, Jesper Fog Andersen, Nella Maria Arce, Thor Anders Rasmussen, Katrine Urth:
Forslagene tildeles hver 75.000 kr.

Indkøb:
Toft Arkitektur aps
Forslaget tildeles 50.000 kr.

Herning Kommune vil efter offentliggørelsen invitere de præmierede tegnestuer til et møde om det videre forløb med henblik på at udforme en strategi for Herning Bymidte.

Download dommerbetænkning