Akademisk Arkitektforening

Hornshøj ØstTo vindere i projektkonkurrence om en ny bydel ved Hornshøj, Holstebro


Holstebro Kommune har nu fået fem konkrete bud på en helt ny bydel, der skal være ramme om 4.000-5.000 menneskers liv i Hornshøj-området nordøst for Holstebro.

Fredag 16. marts blev resultatet af en byplankonkurrence, som kommunen udskrev sidste efterår, offentliggjort i Musikteatret. Hornshøj-området, der omfatter et areal på 400 ha, er en af landets største byplankonkurrencer. Inden for de seneste 10 år har der i Danmark kun været to af den størrelse – i Lisbjerg ved Århus og Store Rørbæk ved Frederikssund.

To vindere i konkurrencen
Fem arkitektfirmaer var indbudt til konkurrencen om Hornshøj-området. Blandt dem har dommerkomiteen valgt to sidestillede vindere:
* Kristine Jensen, landskabsarkitekter, Århus
* Gruppen for By- og Landskabsplanlægning, landskabsarkitekter, Kolding.
De to vindere skal inden for de næste 2 måneder at bearbejde deres forslag i en runde nr. 2, inden det besluttes, hvem der skal være den endelige vinder.

Holstebro blomstrer
- Hornshøj-konkurrencen er en understregning af, at Holstebro har vokseværk og blomstrer, og at vi tror så meget på fremtiden, at det er nødvendigt at bygge en helt ny by. Der er godt gang i salget af de byggegrunde, vi har til rådighed for øjeblikket. Med projektet i Hornshøj vil vi fremtidssikre mulighederne for, at Holstebro Kommune fortsat bliver et attraktivt sted at bo, siger borgmester Arne Lægaard.

Kommunens ønske med konkurrencen har været at få nye, spændende bud på, hvordan byudvikling kan foregå i de næste 20-30 år.

2.000-3.000 nye boliger
Der er lagt op til, at den nye bydel skal bygges i etaper. I løbet af de næste 20-30 år forventes der mellem 2.000 og 3.000 nye boliger i området, hvor der også skal bygges en ny skole, daginstitutioner, fritidsfaciliteter og serviceerhverv og anlægges grønne områder.
Den samlede investering i boliger og infrastruktur bliver på mellem 2 og 3 milliarder kroner.

- Holstebro er kendt for nytænkning i byplanlægning og for et stort udbud af kultur til byens borgere og gæster. En af måderne at fastholde byens position på er at skabe rammerne for nye spændende måder at bo på, så endnu flere får mulighed for at bosætte sig tæt ved bykernen, samtidig med at man har de landskabelige værdier lige omkring sig.
I vurderingen af de fem spændende forslag har vi haft fem pejlemærker – landskab, trafik, kvarter, rummelighed og udbygning i etaper. Ikke mindst det landskabelige element er prioriteret højt i alle forslag, understreger Arne Lægaard.

De fem arkitektfirmaer, der har afleveret forslag til konkurrencen, blev udpeget efter en EU prækvalifikationsrunde, hvor der var 34 ansøgere. Ud over de to vinderforslag var der i konkurrencen bidrag fra:
Stig Lennart Andersson, landskabsarkitekter, København,
Sven Allan Jensen, planlæggere, Aalborg,
Europlan, byplanarkitekter, København.

Læs dommerkomitéens betænkning HER.

Mere information
Borgmester Arne Lægaard, tlf. 9611 7501, mobil 2016 6392.
Arkitekt MAA Carsten Maegaard, Planafdelingen, Holstebro Kommune,
tlf. 9611 7643.