Akademisk Arkitektforening

KløvermarkskvarteretKløvermarkskvarteret skal formes som en grøn flod


Københavns Kommune og Skanskas idékonkurrence om Kløvermarkskvarteret på Amager er afsluttet og en en vinder er udråbt. Idéen ’Den grønne flod’ bliver udgangspunkt for en af de største udviklingsopgaver i København: En ny bæredygtig bydel med boliger og idræt tænkt sammen.

Et team bestående af Tegnestuen Vandkunsten A/S, Klar Aps og Hausenberg Aps med rådgiverne Týrens AB, Rene Kural og Claus Bech-Danielsen har med ideen ´Den grønne flod´ overbevist dommerkomiteens borgmestre, arkitekter og byudviklere.

Kløvermarken skal løbe som en grøn flod fra voldanlæggene til Prøvestenskanalen - en flod af boldbaner og idrætsliv. Den forgrenede flod forener områdets seks nye bydele, der har forskellige karakterer og stærke forbindelser til de eksisterende bagvedliggende byområder. Med forslaget bevares sigtelinjerne til Københavns silhuet og tårne og græsarealerne til de mange boldbaner.

”Dette projekt garanterer fremtiden for idrætslivet på Kløvermarkens boldbaner og sikrer en spændende udvikling af hele kvarteret. Kløvermarkens boldspillere har brug for bedre faciliteter, og København har brug for at de vindblæste arealer bliver udviklet bæredygtigt og med spændende arkitektur. Og så skal der naturligvis være billige boliger. Nu kan vi komme videre med en nødvendig udvikling af byen.”, udtaler overborgmester Ritt Bjerregaard (S).

”Jeg er glad for at vi har gennemført en arkitektkonkurrence om Kløvermarkskvarteret. Vi har i vinderforslaget et godt udgangspunkt for at arbejde videre med at udforme en bydel for alle med social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed,” siger teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam.
”Forslaget skaber en bydel der satser på idrætten. Antallet af boldbaner bevares, de opgraderes og nye idrætsfaciliteter kommer til. Forslaget bygger videre på de eksisterende kvarterer og understreger de kvaliteter, som allerede er til stede i Kløvermarkskvarteret i dag.”

Jonas Spangenberg, der er direktør for Skanska Residential Nordic og medlem af dommerkomitéen, glæder sig bl.a. over ’den grønne flods’ evne til at integrere idræt og boliger.

”Når vi skal udvikle Kløvermarkskvarteret, skal vi sørge for, at det virkelig bliver bydelen for alle, når vi siger det. Vi skal designe den til de mange forskellige københavnere, der skal bo, leve og lege her.  Samtidig skal vi på bedste vis koble idræt og boliger samt koble det nye med det eksisterende. Der er idéen om ’den grønne flod’ suveræn,” siger Skanska-direktøren.

Præmieringer
Udover 1. præmien på 40.000 Euro, er yderligere tre af de i alt otte forslag præmieret med hver 20.000 Euro:

• COBE og KCAP som foreslår, at Kløvermarkskvarteret om-dannes til et sportslandskab, der skaber et meget overbevisende geometrisk og skulpturelt greb, som giver den bebyggelse, der vokser op omkring, en særegen karakter.

• Niras konsulenterne A/S og Effekt I/S for deres forslag, der betragter Kløvermarken som et vigtigt åbent rum og placerer den nye bebyggelse i den sydlige del af området.

• BIG m.fl. for deres ide om at skabe et dristigt åbent greb, der placerer en ny bydel rundt om et grønt sportsanlæg.
Du kan læse mere på www.kk.dk/klovermarken

Fakta om vinderforslaget ”den grønne flod”

• Vinderforslaget er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten A/S i samarbejde med KLAR arkitekter, rådgivningsfirmaet Hau-senberg, bygningskonsulent Tyréns AB, Center for Idræt og Arkitektur og Statens Byggeforskningsinstitut.

• Vinderforslaget indeholder en samlet plan for Kløvermarken, Kløverparken og en række tilstødende arealer på Nord-Øst Amager. Størstedelen af Kløverparken ejes af Skanska.

• Vinderforslaget udstrækker Kløvermarkens grønne arealer fra voldanlæggene til Prøvestenskanalen. Der etableres seks nye bydele i det nye Kløvermarkskvarter, som giver mulighed for boliger, erhverv, butikker og meget mere. Kløvermarkskvarteret udvikles i etaper over en længere årrække.

• Vinderforslaget inddrager en del af Kløvermarken til byggeri, men skaber samtidig nye boldbaner og nye grønne områder på de tilstødende arealer (Kløverparken). Vinderforslaget inde-holder med mindre justeringer det samme antal boldbaner, som der findes på Kløvermarken i dag.

• Vinderforslaget opererer med et samlet bebygget areal på Klø-vermarken på 65.000m2 (eksklusiv friarealer mv.) ud af de 430.000m2 Kløvermarken udgør i dag. På Kløvermarken er der mulighed for at bygge ca. 1.800 boliger.
 
• Borger¬repræsentationen har besluttet, at en betydelig andel af Kløvermarkskvarterets boliger skal være billige boliger.

• På baggrund af vinderforslaget vil der blive udfærdiget et for-slag til lokalplan og et kommuneplantillæg, som dækker det område som vinderforlaget bebygger. Der vil blive udfærdiget en plan for idrætsanvendelsen i området, som ligger i tråd med lokalplanen.

• Det forventes at første etape af byggeriet kan igangsættes i for-sommeren 2009.

• Dommerkomiteen bestod af Overborgmester Ritt Bjerregaard,  Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Camilla Burgwald, Business Unit President Skanska Residential Nordic Jonas Spangenberg,  Strategi- och Affärsutvecklare Skanska Residential Nordic Urban Hammarlund. Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening: Arkitekt SAR/MSA (formand for dommerkomiteen) Mats Olsson, Landskabsarkitekt MDL MAA Torben Schønherr, Arkitekt MNAL Barch March Robert Greenwood, Professor arkitekt MAA Jens Kvorning.

• Konkurrencen har været afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

VINDERFORSLAGET I TAL

KLØVERMARKEN
Grundareal  430.000m2
Samlet bebygget areal  65.000m2
Samlet boligetageareal  175.000m2
Antal boliger  ca. 1.800
Samlet etageareal til serviceer-hverv, herunder butikker 23.000m2
Samlet etageareal til offentlige formål: sport, institutioner mv. 21.000m2
Samlet friareal (ubebygget areal eksklusive parkerings- og tilkør-selsareal) 95.000m2

KLØVERPARKEN
Grundareal  540.000m2
Samlet boligetageareal  376.000m2
Antal boliger  ca. 4.000
Samlet etageareal til erhverv  116.000m2

Læs dommerkomiteens betænkning her 

Yderligere oplysninger
Københavns Kommune, Overborgmester Ritt Bjerregaard gennem pressechef Kasper Fogh, T 28 18 40 00
Skanska, Direktør Kent Jönsson, T 23 63 72 19
Pressekonsulent i teknik- og Miljøforvaltningen, Eva Ziegler, T 26 30 14 25.
Eller
Akademisk Arkitektforening,
KonkurrencerådgiverAnne-Mette Bølling T: 30 85 90 16