Akademisk Arkitektforening

Åben idekonkurrence om Skæring Bæk II


Arkitektforeningen har optaget 56 forslag til bedømmelse på den åbne idékonkurrence om udviklingen af anden etape af bebyggelsen Skæring Bæk ved Aarhus, som vi udskrev i sommers på vegne af boligselskabet AAB. Bedømmelsen er nu i gang.


Omdrejningspunktet for idékonkurrencen skal være arkitektonisk kvalitet forstået i ordets bredeste betydning, og der skal være fokus på gode ideer og nyskabelse.

Bebyggelsen Skæring Bæk placerer sig mellem land og by – lige uden for byskiltet til Skæring by og mellem parcelhuse, marker og gartnerierhverv. Samtidig ligger området tæt ved vandet med gode badestrande og lystbådehavne. Byggerierne repræsenterer tankerne bag den gode bolig og det gode liv, hvor arkitekturen sætter rammerne for livet i og imellem husene.  

Med idékonkurrencen ønsker bygherre AAB at blive udfordret og klogere på det potentiale, som grunden i Skæring har. Vinderen af idékonkurrencen forventes at blive tilknyttet som rådgiver i den indledende planlægning med viderebearbejdning af konkurrenceforslaget, som kan danne grundlag for en lokalplan for området og en designmanual.

Arkitektforeningen er rådgiver og har endvidere udpeget tre fagdommere. De er:

Mikkel Frost, arkitekt MAA/RIBA, Cebra

Rikke Juul Gram, landskabsarkitekt MAA/MLD, Schønherr 

Lisbeth Westergaard, landskabsarkitekt MAA, LIW planning


Offentliggørelsen af vinderforslaget forventes at ske i midten af januar. 

Kommentarer