Akademisk Arkitektforening

Campus Slagelse og bymidte - en koblingSleth vinder konkurrence om ny helhedsplan for Campus Slagelse og bymidte

En cykelforbindelse med grønne oaser gennem Slagelse skal binde byen sammen. Dét er hovedidéen i vinderforslaget, som Sleth har udarbejdet i samarbejde med Erik Brandt Dam Arkitekter, Fjerring Rådgivende Ingeniører, Tom Nielsen, Mark Lorenzen og Urban Creators.

Med en ny, forbedret infrastruktur og en ny cykelrute gennem byen skabes den kobling, som kommunen efterlyste, da de i starten af 2016 udskrev en indbudt arkitektkonkurrence. Langs cykelruten placeres der små grønne oaser i form af gaderum og pladser til pause og ophold. En ny udvidet P-søgering skal minimere biltrafikken i den indre by til glæde for de bløde trafikanter og de grønne rekreative rum. 

Stationspladsen får nyt design
Udover en kobling af de to byområder skulle deltagerne også komme med forslag til udvalgte nedslagspunkter i byen, herunder en ny stationsplads. Vinderholdets bud på en plads er udformet som et åbent brostensbelagt rum med et regnvandsbassin i midten foran hovedindgangen til stationsbygningen. Biler og cykler passerer langs pladsens sydlige kant, og parkering sker på de tilstødende arealer ved det gamle posthus. 

"Vinderforslaget placerer på fornem vis Slagelse som uddannelsesbyen mellem de to skove, og kobler på en overbevisende måde Slagelse by med landskabet og campus-området. Det vil gøre Slagelse grønnere og være med til at gøre vores by til en attraktiv uddannelsesby", siger borgmester Stén Knuth (V), som også var formand for dommerkomiteen.

  • Slagelse besøges hver dag af mange studerende og pendlere. Men for få af dem søger ind mod midtbyens mange tilbud. Kommunen inviterede derfor fem teams til at komme med bud på en kobling, som kunne skabe en mere attraktiv forbindelse. 

Disse deltog også:

  • Tegnestuen Vandkunsten i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab, Orbicon, SNE Architects, ICP og Alexandra Instituttet
  • Team Juul Frost i samarbejde med Atkins og John Pløger
  • Transform i samarbejde med Urban Agency, Rambøll NO, Livingcities og Ulrik Hidsberger
  • Tredje Natur i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Alectia og Rekommanderet


Lokalplanen skal først på plads
Næste skridt bliver at udforme en lokalplan for campusområdet, så omdannelsen af campusområdet kan sættes i gang. Når den er på plads, vil selve ombygningen af campusområdet kunne starte, men allerede i den mellemliggende periode bliver der sat gang midlertidige aktiviteter i området, som skal understøtte udviklingen af campusområdet. 


Arkitektforeningens har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær
Anita Færk, projektleder
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling