Akademisk Arkitektforening

Ejby Erhvervsområde, GlostrupTegnestuen Christensen og Co. har i samarbejde med hollandske Okra, Active City Transformation og Smith innovation vundet konkurrencen om fremtidens forstad, Ejby erhvervsområde ved Glostrup.  

Tre tegnestuer blev i 2012 udvalgt af Realdania og Glostrup Kommune til at deltage i parallelkonkurrencen om omdannelsen af Ejby Erhvervsområde til en urban lomme i forstaden. Konkurrencen er en del af Realdanias initiativ ”Fremtidens Forstæder”, hvis formål er skabe debat om og visioner for en fremtidig bæredygtig udvikling af forstæderne i Danmark. Nu har Christensen og Co. i samarbejde med hollandske Okra, ACT Active City Transformation og Smith vundet konkurrencen

Christensen og Co.'s grundlæggende tilgang har været at bygge videre på og styrke Ejbys kvaliteter og potentialer herunder de grønne rum, den store rummelighed og det brede spekter af virksomheder. Dette har de blandt andet gjort ved at opdele konkurrenceområdet i tre forskellige zoner: Byporten, Parken og Ejbyen under navnet Ejby Campus. Formålet med ideen er at skabe synergi i det åbne grønne rum mellem mennesker og virksomheder. Åbningstrækket er Byporten, som sammenbindes i vest med Parken via stationspladsen, som fortsættes i et campusforløb til Ejbyen.

”Christensen og Co. giver et godt bud på Fremtidens Erhvervsområde i forstaden, som både er visionært når det er foldet ud i sin helhed, og samtidig rummer det delelementer, som kan synliggøre erhvervsområdets udvikling på kortere sigt. Vinderforslaget har mange spændende elementer ikke mindst omkring kantzonen, som vi glæder os til at arbejde videre med i samarbejde med beboere og erhvervsliv i området. En stor del af konkurrencen har handlet om at komme med bud på omdannelsesstrategier, så vi kan blive klogere på, hvordan vi når målet,” siger borgmester John Engelhardt. Læs mere om konkurrencen i dommerbetænkningen.

De tre hold, der var inviteret til at deltage i konkurrencen var:

• Christensen & Co. Arkitekter; OKRA; ACT Active City Transformation; Smith innovation

• Entasis; Alectia; Habitats; Momentum

• Foster + Partners og 1:1 Arkitekter; Akt II; Atelier Ten Limited; Opland; MIC Mobility In Chain; Lars Kragh Consult
 
Demonstrationsprojekt
Konkurrencen er et af seks demonstrationsprojekter, udvalgt af Realdania, som en del af kampagnen ”Fremtidens Forstæder”. Formålet med kampagnen er, at den skal skabe debat om og visioner for en fremtidig bæredygtig udvikling af forstæderne i Danmark. Mere information kan læses på www.forstaden.dk

Arkitektforeningen er konkurrencerådgiver gennem forløbet.

Konkurrencens sekretær
Bettina Mylin, Arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling.


 


 

Kommentarer