Akademisk Arkitektforening

Falkonergårdens GymnasiumVinderen af konkurrencen om udvidelsen af Falkonergårdens Gymnasium er fundet.


Det blev arkitekterne Tage Lyneborg, Høgni Hansen og Carl Th. Lyneborg som sammen løb med førstepræmien. Deres forslag har taget udgangspunkt i den gyldne, afrundede nordiske version af 1930’ernes funktionalisme, og har på glimrende vis opfyldt mange af de parametre, som opgaven opstillede.

Konkurrencen bestod i at komme med forslag til en ny udbygning bestående af en idrætshal, der også skulle kunne bruges som samlingssted for de ca. 1000 elever, og seks nye klasselokaler - alt i en høj arkitektonisk kvalitet. Der blev i konkurrencematerialet lagt vægt på, at skolens ånd og særlige kvalitet skulle bevares.

De nuværende bygninger er tegnet af arkitekten Thomas Havning og vinderforslaget er med tydelige forbindelser til Havnings funktionelle tradition. Forslaget er fremsat i sort/hvid, hvilket betyder, at man kan drømme om både de ædleste og tarveligste materialer, uden at hovedform og tilpasning tager skade.

Opgaven omfattede både forslag til nybyggeri, sammenbygning af nyt med eksisterende byggeri samt forslag til den overordnede disponering og udformning af udearealerne. Det var væsentligt, at deltagerne i deres forslag demonstrerede en klar forståelse for og hensyntagen til stedets og de eksisterende bygningers kvaliteter. Deltagerne skulle pege på teknisk og økonomisk realistiske løsninger, som tager hensyn til mulighederne for effektiv drift og vedligeholdelse, og som i bred forstand indtænker bæredygtighed og ressourcebevidsthed.


Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling