Akademisk Arkitektforening

Fra gade til by - Thomas B. Thriges GadeEntasis skal gøre Odenses nye bymidte grøn og levende
 
En enig dommerkomité har udpeget Entasis, Grontmij, SWECO Architects, sbs rådgivning og MOMENTUM Research & Development som vinder af den internationale projektkonkurrence om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. Hele holdet skal stå for projektet sammen med partnerskabet bag Fra Gade Til By. 

Entasis’ vinderforslag indeholder et visionært bud på en sammenhængende bymidte med boliger, butikker, erhvervsliv, letbane, parkeringskældre og byrum med plads til leg og udfoldelse. Bæredygtighed er ligeledes et centralt tema i vinderforslaget, og det grønne er til stede overalt i form af blandt andet bevoksede tagflader på de nye bygninger. På pladser og stræder vil være runde kar, som opsamler regnvandet samtidig med, at de fungerer som fontæner.

”Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er et afgørende skridt i Odenses forvandling fra stor dansk by til dansk storby, og oplægget fra Entasis understøtter i høj grad visionen om en bæredygtig bymidte. Vores ambition er, at projektet skal forvandle den trafikerede gade til en fortættet bymidte, der binder Odense sammen - til gavn for både borgere, besøgende og erhvervsliv,” siger Anker Boye, borgmester i Odense Kommune. Læs mere om vinderforlaget på www.fragadetilby.dk

Næste fase
Partnerskabet bag Fra Gade Til By bearbejder nu oplægget fra Entasis og indleder dialog med investorer, som kunne være interesserede i byggegrunde i den nye bymidte. Projektet giver mulighed for 57.000 m2 ny bebyggelse, som fordeler sig med minimum 50 % boliger, svarende til omkring 300 nye lejligheder og 40 % erhverv. De resterende 10 % vil bestå af detailhandel, som butikker og cafeer, og vil primært befinde sig i stueetagen for at skabe aktivitet i gadeplan.

Om ’Fra gade til by’
I 2008 besluttede et enigt byråd i Odense at omdanne Thomas B. Thriges Gade til et nyt tæt byområde. Den overordnede vision er at udvikle et sammenhængende, bæredygtigt og tæt Odense med bylivet i fokus.

Et partnerskab bestående af Odense Kommune og Realdania arbejder sammen om at realisere byomdannelsesprojektet. Omdannelsen skal skabe god tilgængelighed, høj urbanitet, ny bebyggelse med blandede funktioner, der bidrager til et spirende og mangfoldigt byliv og skal danne ramme om nye attraktive byrum for byens borgere og besøgende. Der er høje krav og til kvaliteten og økonomien i forbindelse med udviklingen af det nye byområde i Odense, der forventes at stå færdig mellem 2018 og 2020.

Projektområdet strækker sig fra Odense Å i syd til Østre Stationsvej mod nord og udgør ca. 51.000 m2. Det forventes, at der kan bygges mellem 50.000 og 70.000 etagemeter ny bebyggelse med en blanding af boliger, detailhandel og erhverv. Desuden skal der etableres nye byrum, en letbane og nye parkeringskældre, som vil sikre parkeringspladser til beboerne og de erhvervsdrivende i de nye bebyggelser og til offentligheden.

Med åbningen af kanalforbindelsen, Odins Bro, i 2014 bliver det muligt at påbegynde omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. Broen udgør det sidste led i Odenses ringgade, og dermed bliver det muligt at føre den gennemkørende trafik uden om Odense centrum. Det giver plads til en ny levende bydel og skaber samtidig grundlag for at etablere bedre tilgængelighed til bymidten.

Se alle syv konkurrenceforslag og læs mere om projektet på www.fragadetilby.dk


Arkitektforeningen var konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær:
Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling