Akademisk Arkitektforening

H. C. Andersen / House of Fairytales
Den åbne internationale idékonkurrence House of Fairytales er afgjort, og en enig dommerkomite valgte at udpege tre ligestillede vindere, der med tre vidt forskellige forslag giver deres magiske bud på nyt byggeri, en eventyrlig have og formidlingen af H. C. Andersen.

De tre førstepræmie-vindere er russeren Rodion Kitaev med forslaget The tower and the Labyrinth, engelske Leith Kerr med forslaget Paper Cutting House og norske Transborder Studio med forslaget Hortus Conclusus Andersen.

Derudover har dommerkomiteen tildelt én 2. præmie til svenske Daniel Norell and Einar Rodhe med deres forslag One Garden, Seven Characters for den poetiske fortolkning af H. C. Andersens hus og mindehallen i den gamle bys lille skala, repræsenteret som 7 pavilloner beliggende i haven.

Dommerkomiteen har derudover ønsket at indkøbe syv ideer, der besidder en originalitet i form af enkle greb eller ideer, der hver på deres måde kommer tæt på den magi, der er efterspurgt i konkurrencen:

Soriano & Asociados Arquitectos, Madrid; Peter Sand, København; bFarchitecture, Antwerpen; Magdalena Jagoda, Katowice; Studio Weave, London; Panni Bodonyi, Sandor Guba & Peter Hamori, København.

Udstilling af forslag
H.C. Andersens verden starter i Odense, men han er i dag kendt og elsket over det meste af verden, hvilket understreges af, at 475 deltagere, et rekordstort antal, fra 57 lande kom med bud på et nyt internationalt H. C. Andersen Museum. Samtlige forslag kan ses digitalt på www.houseoffairytales.odense.dk
The Tower and the Labyrinth, Rodion Kitaev
Det 50 m høje tårn er det altdominerende element, som både peger fremad og refererer tilbage i tiden til H. C. Andersens 1800-tals Odense. Inspirationen til tårnets konstruktion er hentet fra den nordeuropæiske bindingsværkstradition og markerer H. C. Andersens tilstedeværelse i verden såvel som i Odenses borgeres bevidsthed.


Paper Cutting House, Leith Kerr
Huset er en fortolkning af det simple papirklip af et lille hus med saddeltag, vinduer og døre, næsten som et barn ville tegne det. Lotzes Have er den nye eventyrhave, man skal passere for at nå målet, huset i haven. Huset giver adgang til udstillingen under jorden.

Hortus Conclusus Andersen, Transborder Studio (illustration øverst)
I modsætning til størstedelen af konkurrenceforslagene løses opgaven uden at inddrage meget store kælderetager. Den nye primære bebyggelse danner en vinkel langs kanten af eksisterende huse mod nord og øst. Ved at fjerne de eksisterende museumsbygninger (på nær de fredede huse mod nord-øst) skabes det rette grundlag for at disponere en ny samlet bebyggelse, som både definerer den nye have og rummer arealerne til et nyt H. C. Andersen eventyrhus.


Konkurrencens sekretær
Bettina Mylin, arkitekt MAA
Arkitektforeningens KonkurrenceafdelingKommentarer