Akademisk Arkitektforening

Hillerød SydBOGL Landskabsarkitekter v/ Jens Linnet i samarbejde med arkitekterne MAA Michael Sten Johnsen og Svend Algren og landskabsarkitekt Jens Nyboe Andersen har vundet konkurrencen om den nye bydel syd for Hillerød. 


I  foråret 2013 udskrev Hillerød Kommune i samarbejde med Akademisk Arkitektforening en åben idékonkurrence om en helhedsplan for den kommende nye bydel syd for Hillerød. Bydelen kommer til at omfatte et nyt Nordsjællands Hospital, en ny station for S-toget og Lokalbanen samt mange nye boliger og arbejdspladser.

Ifølge en enig dommerkomite udviser vinderforslaget en stor forståelse for landskabet og områdets kvaliteter og holder i kraft af fleksible løsninger muligheden åben for fremtidige tilpasninger. Der gives en klar forståelse for den by, bebyggelse og landskabelige bearbejdning, som skal sættes i spil i den nye bydel, og der ses en tilpas overlegen og legende forståelse for opgaven.

Dommerkomiteen har herudover valgt at tildele en 2. præmie til SLETH v/ Søren Leth og Rasmus Therkildsen, arkitekter MAA for et forslag, der er inspireret af baroklandskabet og dets geometriske system med mange lige akser.

Dommerkomiteen har yderligere ønsket at påskynde to forslag, som indeholder alternative koncepter eller ideer omkring bebyggelse eller landskab, som kan indgå i den videre bearbejdning af helhedsplanen. Forslagene er udarbejdet af henholdsvis Steen Høyer, arkitekt MAA og af Morten Dam Feddersen, arkitekt MAA, Morten Kjer Jeppesen, arkitekt MAA og Ulrik Mathiasson, arkitekt MAA.

Læs mere om konkurrencen og alle forslagene i dommerbetænkningen og på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Se alle forslagene her.

De fire forslag, der har opnået en præmiering eller indkøb, vil i den kommende uge være udstillet på Hillerød Rådhus. Fra den 24. september 2013 vil forslagene være udstillet på Hillerød Hovedbibliotek, hvor det også vil være muligt at se de øvrige besvarelser frem til den 13. oktober 2013.

Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær
Bettina Mylin, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling