Akademisk Arkitektforening

HUMLEBÆK SYDLiWplanning vinder konkurrencen om udviklingsplan for Humlebæk Syd

Tegnestuen LiWplanning ved Lisbeth Westergaard, i samarbejde med i Grontmij, har vundet konkurrencen om udviklingsplanen for det 58 ha store naturskønne område syd for Humlebæk. I dommerkomitéen var der enighed om, at vinderforslaget rammer stemningen og ånden i Humlebæk rigtig godt. Samtidig udmærker det sig blandet andet ved på fornem vis at respektere det landskab, de strøg og de bakker, der findes i forvejen i området. Istidens fingeraftryk synliggøres med dels læhegn gennem landskabets kurver, og dels udnyttelse af lavninger til opsamling af regnvand.

Smukt og visionært forslag
Borgmester i Fredensborg Kommune Thomas Lykke Pedersen udtaler: ”Jeg synes, det er et smukt og visionært vinderforlag, som både respekterer eksisterende kvaliteter i nabolaget og bringer nye og spændende boligløsninger og kultur- og fritidstilbud til Humlebæk Syd. Hvis vi realiserer vinderforslaget bliver vores kommune mere attraktiv – både for nye borgere og for dem, der bor her i forvejen. Dermed vil vi stå godt rustet til at møde en fremtid, hvor prognoserne ellers forudser færre indbyggere i kommunen og dermed et svækket skattegrundlag.”

39 spændende forslag
Fredensborg Kommune modtog 39 meget spændende og kvalificerede forslag i første runde af byplankonkurrencen. Fire af disse forslag gik videre til anden fase. I anonymiseret form blev de præsenteret i kommunens oplæg til Planstrategi 2011-2014. Vinteren over kunne borgerne tage aktivt del i debatten om boligområdet Humlebæk Syd, og mange brugte også deres ret til at indsende høringssvar til kommunen. I anden fase skulle finaledeltagerne et spadestik dybere og forholde sig til de konkrete anbefalinger fra dommerkomitéen til hvert af de fire forslag. Der tre øvrige deltagere i fase to var:

• Lendager Arkitekter i samarbejde med Landskabsarkitekterne Peter Holst og Martin Eriksen og konsulent Jacob Kirkegaard
• Steen A. B. Høyer
• Sofie Elkjær Jensen, Nathan Romero Muelas og Lars Techt Myrhøj

Fakta om konkurrencen
Fredensborg Kommune udskrev den 20. juni 2011 byplankonkurrencem, som har været i to etaper. Konkurrenceområdet dækker 58 ha ubebyggede arealer i det sydvestlige Humlebæk. Konkurrencen handler om at skabe en helhedsplan for en ny by i høj arkitektonisk kvalitet med indbygget mangfoldighed, med gode sociale kontaktmuligheder og med gennemgående respekt for klima og bæredygtighed. Området ligger på grænsen mellem by og det åbne land, og visionen er at få et overordnet landskabeligt og infrastrukturelt greb, der sammenkæder landskab, bebyggelse og natur.

Første etape, som løb fra 20. juni til 3. oktober 2011, var åben for alle. I første etape udpegedes to-fire vindere, der gik videre i anden etape. I anden etape udpegede man vinderen, der får til opgave at udarbejde den endelige helhedsplan i samarbejde med borgere, byråd og kommunens administration. Derudover forventes vinderen at deltage som kommunens rådgiver i det efterfølgende udviklingsarbejde.

Se alle 39 forslag her


Alle forslagene fra fase to udstilles i Arkitekternes Hus fra d. 11. september - 12. oktober 2012. Læs mere


Arkitektforeningen er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling