Akademisk Arkitektforening

Jomfrustien - levende rum i Haderslev

Tegnestuen BCVA vinder konkurrence om Jomfrustien i Haderslev 

Den københavnske tegnestue BCVA har vundet konkurrencen om en udviklingsplan for området omkring Jomfrustien i Haderslev bymidte. Konkurrencen blev udskrevet af Haderslev Kommune og det kommunale forsyningsselskab Provas i foråret 2016 som en åben idékonkurrence. I alt deltog otte hold. 

Opgaven gik ud på at skabe et attraktivt og levende byområde omkring Jomfrustien i Haderslev by og samtidig løfte udfordringen med klimatilpasning og regnvandshåndtering.

Området ligger mellem Haderslevs historiske bymidte og den tidligere Haderslev Havn, der gennem de seneste ti år har undergået en markant forandring fra traditionel erhvervshavn til moderne havnebydel.

Med idékonkurrencen er der taget hul på første fase i en meget lang udviklingsproces.

Ny supercykelsti på gammelt jernbanespor 
Vinderforslaget består hovedsageligt af tre overordnede greb: Byens gamle jernbanespor omlægges til supercykelsti, der skabes en grøn bypark med søer til overskudsregn, og Jomfrustien renoveres og omdannes til et attraktivt promenadeforløb med plads til kørsel. 

Busstationen flyttes til en mere central placering i byen og ved havnen foreslås en ny havnetrappe, et havnebad samt en ny publikumsattraktion ’Ny Hansborg’, som kunne være et vandkulturhus, et maritimt ungdomscenter eller noget lignende.

Der beskrives ligeledes en fortætningsstrategi, som gennem delvise nedrivninger og etablering af nye bebyggelser skaber en meget klar og defineret bykant mod den nye promenadesti og parken. 

BCVA modtager en førstepræmie på 250.000 kr.  Disse modtog også en præmie

Tegnestuen City People løb med andenpræmien på 100.000 kr. og arkitekt MAA Magnus Thiemer modtog en tredjepræmie på 50.000 kr. 

Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet

Konkurrencens sekretær
Dorte Sibast, arkitekt MAA, konkurrencerådgiver