Akademisk Arkitektforening

Masterplan for Amager Fælled KvarterVandkunsten vinder konkurrence om masterplan for Amager Fælled Kvarter


Vandkunsten har i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab, Dansk Energi Management, Esbensen og Norconsult-Wessberg vundet By & Havns konkurrence om udviklingen af Amager Fælled Kvarter, Ørestadens sidste bykvarter. 

I alt 5 teams var prækvalificeret til konkurrencen. Deltagerne skulle komme med bud på et tæt og velfungerende bykvarter, der hænger godt sammen med Ørestadens øvrige områder, er i balance med fælledens natur og besidder en egenart. Kvarteret skal have en grøn og blå profil, og der skal være stor fokus på bæredygtighed.  

By og fællede i ét 
'Amager Fælled Kvarter er sidste hjørnesten i byudviklingen af Ørestad og med dette ambitiøse vinderforslag kommer vi til at se et moderne, bæredygtigt bykvarter, der forholder sig ydmygt til Ørestads grønne kontekst og tænker fælleden helt ind i bystrukturen. Planerne for Amager Fælled Kvarter binder Ørestad sammen til den helhed, bydelen fra start er tænkt som, med fire kvarterer i forlængelse af hinanden med hver deres egenart og alle med en unik nærhed til metro, natur og København city', siger Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør i By & Havn.

 
I dommerbetænkningen fremhæves blandt andet:

'Vinderforslaget udmærker sig særligt ved, at fælledens landskab trækkes helt ind mellem bebyggelserne i form af brede landskabskiler. Dette greb definerer og adskiller bebyggelsen i fire klart afgrænsede etaper eller kvarterer, som hver især er underopdelt i større eller mindre karréer, der på række skyder sig ud mod fælleden. De enkelte bebyggelser har gennem dette greb en god og direkte kontakt med det omgivende landskab, og de enkelte bebyggelser er bundet op på et fintmasket og sammenhængende grønt stisystem'.

Mod Ørestads Boulevard og Metroen er bebyggelsen kompakt og kantet med hårde overflader og belægninger. Mod fælleden opblødes kanten, det urbane nedtrappes og naturen får mere plads mellem husene. Husene er ligeledes her mere organiske i deres grundformer.  

Stort vådområde friholdes for bebyggelse
Vinderteamet har valgt ikke at spænde bebyggelsesplanen helt ud til kanterne af konkurrenceområdet, hvilket dommerkomiteen finder yderst positivt. Hermed friholdes et større og værdifuldt vådområde vest for det nye bykvarter.  

I de kommende måneder skal masterplanforslaget kvalificeres i et samarbejde mellem konkurrencevinderne, By & Havn og Københavns Kommune. Efterfølgende skal masterplanen danne udgangspunkt for et lokalplanforslag, som skal vedtages i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Disse deltog også i konkurrencen 

WERK (tidligere Polyform), Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten, Cenergia, Oluf Jørgensen, Urban Creators og Nordic Food Lab

Henning Larsen Architect, SLA, EKJ, Crowd Dynamics og Geo

C. F. Møller Landscape, Urban Agency, Niras og Jens Kvorning

Arkitema, Lendager Arkitekter, Transsolar, Atkins, Alexandra Instituttet, Blue Bakery, Rendbæk Consulting, Urban Green og Marina Bergen Jensen 


Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet

Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA
Arkitektforeningens konkurrencerådgivning