Akademisk Arkitektforening

Neurorehabiliteringshus, Nyt Glostrup HospitalVinderprojektet for nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital er fundet

Region Hovedstaden har udpeget et team bestående af AART architects, Nordic Office of Architecture, Marianne Levinsen Landskab, Buro Happold, Hospitalitet og Harde Larsen Rådgivende Ingeniører som vinder af konkurrencen om det nye neurorehabiliteringshus.

Specialiseret behandling for hjerne- og rygmarvsskader
Det nye neurorehabiliteringshus, som har en økonomisk ramme på 714 millioner kroner, skal fra 2018 skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og rehabilitering af patienter med rygmarvsskader og komplekse og traumatiske hjerneskader fra hele Østdanmark.

Arkitektur der heler
”Projektet skal roses for sine stærke arkitektoniske kvaliteter i relation til ønskerne for helende arkitektur. Disponeringen af bygningsanlægget med små dybder og megen dagslysadgang fra begge sider af bygningskroppene giver store dagslysmæssige kvaliteter til gavn for oplevelsen og helingen,” fremhæver Region Hovedstaden i dommerbetænkningen.

Læs mere i dommerbetænkningen
 
Alt under ét tag
Formålet med byggeriet er at samle hovedstadens neurorehabilitering på ét sted samt give patienterne bedre pladsforhold og optimale vilkår for deres genoptræning. Nybyggeriet omfatter i alt ca. 21.000 m2 inklusive bygningsmæssig forbindelse til det eksisterende Glostrup Hospital.

God plads til genoptræning
Det nye neurorehabiliteringshus får 103 rummelige patientstuer med plads til pårørende. Derudover skal huset indeholde en række træningsfaciliteter med bl.a. avanceret rehabiliteringsteknologi, træningsbassin og multifunktionel træningshal samt ambulatorier og forskningsområder. 

Rehabilitering i det grønne 
Udearealerne, som også skal indgå som del af den arkitektoniske bearbejdning, skal kunne benyttes til såvel rekreative som rehabiliterende formål af neurorehabiliteringshusets brugere og af Glostrup Hospital som helhed. 

Selve ibrugtagningen af bygningen forventes at ske i 2017/2018.

Arkitektforeningen har leveret konkurrencerådgivning.