Akademisk Arkitektforening

Ny anstalt i NuukRambøll i samarbejde med Schmidt Hammer Lassen, Friis og Moltke og Møller og Grønborg skal tegne det nye fængsel i Nuuk.

Kriminalforsorgen i Danmark udskrev d. 19. december 2012 en indbudt projektkonkurrence om en ny fængselsanstalt på ca. 8.000 m2 i Nuuk i Grønland, og konkurrencen har nu fundet sin vinder. Rambøll som totalrådgiver i samarbejde med shl architects, Friis og Moltke, Møller og Grønborg og Rambøll Grønland skal tegne det nye fængsel, som er et led i at gøre det grønlandske retsvæsen mere tidssvarende og moderne. Fængslet skal indeholde alle de funktioner og faciliteter, der kræves for at skabe gode nutidige sikrings- og velfærdsmæssige rammer for indsatte og ansatte. 

Fem teams deltog
I alt deltog fem teams i konkurrencen, og alle fem forslag kommer på fin vis kommer omkring forskellige mulige løsninger på baggrund af den samme vision: at skabe en lokal grønlandsk anstalt, der fremstår som en samling af huse i terrænet frem for en samlet institution. I bedømmelsen lagde dommerkomiteen især vægt på at sikre en lokal grønlandsk tolkning af, hvordan en (delvist) lukket anstalt i Grønland skal udformes. Der er i grønlandsk kultur en tradition for frihed og åbenhed, og dommerkomitéen har forsøgt at tilgodese denne tradition i videst muligt omfang inden for de nødvendige sikkerhedsmæssige rammer.

Et af forslagene skilte sig dog ud, og dommerkomitéen valgte team Rambøll som vinder, da deres forslag formår at kombinere de udfordrende funktionelle og sikkerhedsmæssige behov med en arkitektur, der fremstår overbevisende i sin skala, i sin indpasning i landskabet og i sin materialitet.

Lyst, åbent og venligt miljø
Den nye anstalt skal omfatte bygninger med boenheder til ca. 76 indsatte fordelt i henholdsvis en lukket og en åben afdeling med forskellige sikkerhedsniveauer. Derudover skal byggeriet bl.a. omfatte faciliteter til beskæftigelse, fritid og besøg for de indsatte, administrationsafsnit, samt diverse tekniske anlæg og udenomsværker af sikkerhedsmæssig art. Området skal indhegnes, og den lukkede afdeling skal omkranses af en ringmur. Byggeriet skal så vidt muligt disponeres således, at de indsatte opnår mest mulig visuel oplevelse af den omgivende natur, og bygningsstrukturen skal understøtte mulighederne for at skabe et lyst, åbent og venligt miljø.

Projektet har en samlet økonomisk ramme på DKK 252,8 mio. og den nye anstalt forventes færdig i 2017.

De øvrige fire teams i konkurrencen var:

C.F. Møller i samarbejde med Aggerbo & Henriksen Design, TNT Arkitekter, Moe & Brødsgaard, Spangenberg & Madsen, VSI – Fire, Security & Safty Design

Cubo Arkitekter i samarbejde med HLM Arkitektur, Sweco, Malnes & Endresen, Dominia, Asplan Viak og arkitekt Thomas Riis

Konsortiet Aurora bestående af Henning Larsen Architects + Alex Poulsen Arkitekter + Niras i samarbejde med GHB landskabsarkitekter, Inuplan, Viborg Ingeniørerne og arkitekt MAA Peter Barfoed

FOJAB Arkitekter i samarbejde med Nøhr & Sigsgaard, Tyréns og Balslev.