Akademisk Arkitektforening

Nyt fængsel på FalsterArkitektfirmaet C. F. Møller og ingeniørfirmaet Rambøll Danmark skal sammen stå for udformningen af Danmarks nye fængsel på Falster.


Det nye fængsel med plads til ca. 250 indsatte bliver en spredt, lav bebyggelse, der koncentrerer bygningsmassen omkring centrale fritids- og beskæftigelsesfaciliteter og er bundet sammen af en torveplads og et forløb af gader.

Fængslet bliver et bymæssigt miljø, som er i tæt samspil med det omgivende landskab på begge sider af den seks meter høje fængselsmur. For det kompakte, bymæssige greb betyder det, at der på indersiden af muren også bliver plads til at anlægge større natur- og dyrkningsområder, til dyrehold og til sportsfaciliteter som en integreret del af landskabet.

Det nye statsfængsel på Falster er en del af en langsigtet plan, der skal udskifte Kriminalforsorgens aldrende og utidssvarende bygningsmasse. Det er hensigten at lukke Statsfængslet i Vridsløselille fra 1859, når det nye fængsel er taget i brug omkring årsskiftet 2015/2016.

Otte teams konkurrerede

Arkitektfirmaet C. F. Møller har vundet konkurrencen i samarbejde med ingeniørfirmaet Rambøll Danmark og i tæt dialog med Marianne Levinsen Landskab. Desuden har designerne aggebo & henriksen og arbejdsmiljørådgivere fra CRECEA været underrådgivere.

schmidt hammer lassen architects K/S (totalrådgiver, ophavsret) i samarbejde med Royal Haskoning Consulting Engineers, Smits van Burgst Group, Tækker Rådgivende Ingeniører A/S, Landskabsarkitekt Kristine Jensens Tegnestue samt konsulent krimonolog Anne Okkels.

Arkitema Architects K/S (totalrådgiver, ophavsret) og Nord Arkitekter ApS (ophavsret) i samarbejde med Büro Happold ApS, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, Via Design, konsulent Trine Brun Petersen, Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S og Arkitema Plan & Landskab.

Erik Møller Arkitekter A/S (totalrådgiver, ophavsret) og EFFEKT I/S (ophavsret) i samarbejde med ingeniør Moe & Brødsgaard A/S, landskabsarkitekt Schønherr K/S; fængselsfaglig konsulent Arild Endresplass, konsulent elektronik og sikring ingeniørfirmaet Malnes og Endresen A/S.

Friis & Moltke A/S (ophavsret) og Henning Larsen Architects A/S (ophavsret) i samarbejde med EKJ – Rådgivende Ingeniører A/S (ophavsret), SLA Landskabsarkitekter, DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Kjaer & Richter A/S (ophavsret) og aart A/S architects (ophavsret) i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S, landskabsarkitekt GBL – Gruppen for By- og Landskabsplanlægning.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, COWI A/S og landskabsarkitekt MASU Planning (ophavsretten tilhører totalrådgivergruppen), konsulent Linda Minke Kjær, Lars Heslet og Kim Dirkinck-Holmfeld

PLH Arkitekter A/S (ophavsret) i samarbejde med Alectia A/S, GHB Landskabsarkitekter A/S, Arup Security Consulting, Wisec Consult; Antropologerne.com, Peter Holst Henckel

Dommerkomite
Konkurrenceforslagene er blevet bedømt af en komité, der foruden en række fagdommere bestod af repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, Institut for Menneskerettigheder, Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Kriminalforsorgen.

Akademisk Arkitektforening har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet


Kommentarer