Akademisk Arkitektforening

Nyt Hospital HvidovreAarhus Arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen Architects vinder konkurrencen om udvidelsen af Hvidovre Hospital.


Syv rådgiverhold blev i december 2012 udvalgt til at deltage i projektkonkurrencen om en udvidelse af Hvidovre Hospital med 30.000 kvadratmeter. I marts 2013 afleverede de syv hold hver deres bud på opgaven, og siden har en bedømmelseskomité gennemgået de forskellige forslag for at kunne vælge op til tre vinderhold i konkurrencen.

Der blev dog kun udvalgt én vinder. Aarhus Arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne Royal Haskoning B.V., Kragh & Berglund Landskabsarkitektur, Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma har afleveret et konkurrenceforslag, som skiller sig så markant ud fra de øvrige, at bedømmelseskomitéen har valgt at gå videre med kun det ene projekt.

”Vi har haft patienter og personale i tankerne og udvalgt et forslag, som vi tror på. Det er et fornuftigt bud på et robust og fleksibelt hospital, der kan stå imod fremtidige udfordringer og forandringer. Vi håber, at det kan være med til at sikre Hvidovre Hospital som et effektivt hospital med behandling af høj kvalitet og som en god og rar arbejdsplads,” siger Lise Rask, som er medlem af regionsrådet og formand for bedømmelseskomitéen.

Læs mere i dommerbetænkningen

De seks øvrige teams, der deltog i konkurrence var:

• BDP Ltd + TKT og NNE Pharmaplan
• Christensen & Co + Nordic – Office of Architecture, TredjeNatur, Wessberg, Midtconsult og Via Trafik
• C.F. Møller + Moe & Brødsgaard, Steensen & Varming, Aggebo & Henriksen og Anne Sofie Helms
• HOK Ltd + BuroHappold, Core Five, Mikkelsen Group, Orbicon, Spangenberg & Madsen og 1:1 Landskab
• Konsortium bestående af Rambøll Danmark, White Arkitekter Danmark og White Arkitekter Sverige + Rubow arkitekter, DEVE Architecture og Kristine Jensens Tegnestue
• Konsortium bestående af NIRAS, Ratio Arkitekter og Karlsson Arkitekter

Fakta om udvidelsen
Hvidovre Hospital er i dag et af Region Hovedstadens fire områdehospitaler, og det varetager planområde Syd, hvor Amager og Glostrup hospitaler er nærhospitaler. Hospitalet skal udvides med ca. 30.000 m2 for at kunne leve op til de krav, der stilles til et af fremtidens supersygehuse, og en lang række behandlingstilbud skal samles under ét for at kunne styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling.

Udvidelsen skal blandt andet indeholde akutmodtagelse, kvinde/barn-faciliteter samt kardiologi. Desuden skal de eksisterende bygninger bygges om og renoveres. Nybyggeri og ombygninger af hospitalet vil foregå over de kommende år frem mod 2019. Læs mere om Nyt Hospital Hvidovre på byggeriets hjemmeside.

Konkurrencens forløb
Konkurrencens opgave var todelt og bestod dels af rådgivning vedrørende udarbejdelse og delvis realisering af en helhedsplan og dels af rådgivning i forbindelse med design, projektering og udførelse af nybyggeriet, herunder landskabsarbejder.

Projektkonkurrencen blev gennemført som en tofaset konkurrence, hvor fase 1 var en projektkonkurrence og fase 2 var et udbud med forhandling blandt de 1-3 vindere af projektkonkurrencen. 

Der blev ydet et vederlag til alle deltagerne i fase 1 på DKK 250.000 ekskl. moms per deltager, der har afleveret et konditionsmæssigt og gennemarbejdet forslag. Til deltagerne i fase 2 (udbud med forhandling) blev der ydet et yderligere vederlag på DKK 350.000 ekskl. moms per deltager, der har afleveret et seriøst og gennemarbejdet tilbud.

Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling