Akademisk Arkitektforening

Nyt Odense UniversitetshospitalVinderen af konkurrencen om Nyt OUH er fundet

Konsortiet Medic OUH, bestående af KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, Dall & Lindhardtsen A/S, WSP Sverige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og Oluf Jørgensen A/S har vundet konkurrencen om det nye Odense Universitetshospital. Med som underrådgivere er Schønherr A/S med Viatrafik, Lohfert & Lohfert A/S, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S.

D. 28. juni 2011 offentliggjorde Region Syddanmark og Syddansk Universitet/Universitets og byggestyrelsen, hvordan det nye universitetshospital (Nyt OUH) og sundhedsvidenskabelige byggeri (Nyt SUND) kommer til at se ud.

Valgt ud blandt seks forslag
Vinderprojektet er valgt ud blandt seks forslag med hver deres bud på, hvordan fremtidens syddanske universitetshospital og universitetsbyggeri kunne se ud. Ifølge dommerkomiteen er det med vinderforslaget lykkedes at opfyldes ønsket om at finde et hovedgreb, som kan håndtere den markante bebyggelse, stedets landskabelige kvaliteter, projektets størrelse og krav til robusthed og samtidig fastholde den menneskelige skala som centrum for den arkitektoniske tilgang.

Nyt sygehus til 6,3 milliarder
Det nye universitetshospital bliver placeret mellem Syddansk Universitet og motorvejen og skal erstatte det nuværende Odense Universitetshospital. Der er afsat 6,3 mia. kr. til Nyt OUH. Sygehuset bliver det største helt nye sygehus i Danmark, og sammen med det sundhedsfaglige fakultet vil byggeriet samlet set svare til bykernen i en større dansk provinsby.

Nyt sundhedsvidenskabelige byggeri til 900 millioner
Nyt SUND skal forbinde hospital og universitet. Sammenbygningen af de to institutioner vil skabe ideelle betingelser for et tæt samarbejde om uddannelse og forskning. Nyt SUND kommer til at koste cirka 900 mio. kr.

”Det er en unik situation, at vi med Nyt SUND skaber en direkte og fysisk kobling mellem universitetet og universitetshospitalet. En så tæt forbindelse kender vi ikke andre steder i Danmark. Forskere på universitetet og medarbejderne på sygehuset kan bogstavelig talt drikke formiddagskaffe sammen. Det vil betyde, at de fra både universitet og universitetshospital kan få et naturligt og stærkt tværfagligt samarbejde, hvor ny forskning hurtigt kan føre til for eksempel nye forebyggelsesmetoder og forbedret patientbehandling”, siger rektor på Syddansk Universitet, Jens Oddershede. Første spadestik tages i 2015, og efter planen står Nyt OUH færdig i 2018-2021 og Nyt SUND i 2018.

Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele konkurrenceforløbet.